Skip to main content
Tax

VLABEL draait de kar

En dit is nu eens goed nieuws: VLABEL was vroeger stug in verband met een dividenduitkering in natura waarbij een gebouw werd “uitgebracht”. VLABEL “beloonde” dat altijd met een taxatie aan het gewoon proportioneel verkooprecht, op heden 12% registratiebelasting. Ze heeft nu het licht gezien en ze is vanaf heden akkoord dat dat aan het vast recht (van € 50,00) kan als de uitkering ten goede komt aan de historische aandeelhouders van personenvennootschappen (bv, vof, cv,..). Bij dat historisch hoeft u zich geen taferelen voor te stellen in de zin van Ambiorix of Jan Breydel en Pieter de Coninck, maar dit doelt op het feit dat de aandeelhouder die het dividend verkrijgt, reeds aandeelhouder was toen de vennootschap het onroerend kocht onder volledige registratiebelasting of dat die zelf het onroerend ingebracht heeft in de vennootschap. Dit opent weer wat perspectieven want tot nog toe aanvaardde VLABEL enkel een dergelijke toebedeling bij vereffening of bij kapitaalvermindering…

Auteur: Jan Baert (1 mei 2024)