Skip to main content
Boekhouding Warfid

Familiale vermogensplanning

U heeft nood aan een oplossing op maat

De overdracht is na de start en uitbouw van uw onderneming een cruciale fase in haar levenscyclus die een degelijke voorbereiding vereist. Het bestuur van uw zaak aan uw kinderen of aan derden overlaten vereist een concreet stappenplan waarbij u bij voorkeur regelmatig afstemt met een onafhankelijke partner.

Ook uw persoonlijke situatie verdient de nodige aandacht. Bij ons kan u steeds terecht voor een antwoord op de volgende vragen:

  • Draag ik mijn zaak over binnen of buiten de familie en hoe?
  • Hoe doe ik het best aan successieplanning?
  • Wat gebeurt er met de gezinswoning na mijn overlijden?
  • Wat gebeurt er met de zaak bij echtscheiding?
  • Hoe kan ik reeds een groot deel van mijn vermogen wegschenken met behoud van inkomsten en controle?
  • Op welke wijze schenk ik het best een deel van mijn vermogen aan de volgende generatie?

Onze experten beschikken over alle noodzakelijke kennis om u te adviseren en bij te staan omtrent alle aspecten die bij familiale planning van belang kunnen zijn, zowel privaatrechtelijk (huwelijkscontracten, schenkingen, testamenten, …), vennootschapsrechtelijk (holding, …) als fiscaal (successie- en schenkingsrechten, vruchtgebruik, ruling, ….). Zo bent u zeker van een oplossing op maat!

” Wie nog nooit een fout gemaakt heeft, heeft nog nooit iets nieuws geprobeerd “

– Albert Einstein