Skip to main content
Boekhouding Warfid

Corporate Finance

WARFID: Uw ondernemingsarchitect bij uitstek

Voor de opstart en groei van uw onderneming dient u meestal een beroep te doen op financiële partners die u de nodige gelden willen ter beschikking stellen teneinde uw plannen concreet tot uitvoering te kunnen brengen. Wij beschikken over de nodige knowhow om samen met u de optimale combinatie van eigen en vreemde middelen te bepalen en te evalueren of uw onderneming haar financiële verplichtingen niet alleen in goede maar ook in slechte tijden kan nakomen.

Daarnaast kan u bij ons terecht voor advies met betrekking tot:

  • verkoop van uw onderneming
  • aankoop van een bestaande onderneming
  • waardebepaling van uw vennootschap
  • optimalisering van de bestaande vennootschapsstructuur
  • begeleiding bij fusies, overnames, afsplitsing van activiteiten, …

Tot slot bezitten wij als accountants en belastingconsulenten over de nodige expertise voor de uitvoering van een financiële en fiscale due diligence.

” Het falen van de voorbereiding is de voorbereiding van het falen “

– Confucius