Skip to main content
Tax

Hoe sterk is de (fiche van de) eenzame fietser?

Boudewijn de Groot vroeg zich de vraag hierboven al af (weliswaar zonder het deel tussen haakjes) en hij zou nu geheid kopbrekens krijgen mocht hij vernemen wat onze lieve fiscus nu weer uitgevonden heeft voor mensen die hun medewerkers (of zichzelf) bedrijfsfietsen ter beschikking stellen om voor woon-werk en/of privédoeleinden te gebruiken. Omdat we de planeet eigenhandig willen redden in dit landje, werd besloten om fietsen aan te moedigen en in dat kader gelden er (begrensde) vrijstellingen inzake fietskilometervergoedingen en de voordelen van de bedrijfsfiets. Tot hier: alles leuk.

Nu komt het: een aantal snoodaards van belastingplichtigen bewijst zijn/haar kosten in de personenbelasting en dan gelden die vrijstellingen niet. Wat nu gedaan om te vermijden dat die luitjes wél kosten bewijzen, maar niet getaxeerd worden op dat voordeel? Een vermetel plannetje werd uitgedacht: we verplichten elke werkgever voor elke fiets die aan elke werknemer ter beschikking wordt gesteld om een fiche op te stellen en de verleende bedragen uit te rekenen en daarop te vermelden. Bewijst de werknemer zijn/haar kosten niet, dan gaat de fiche de vuilnisbak in, toch bedankt voor de moeite; bewijst die dat wel, dan hebben ze de fiche om naar terug te grijpen…

En zo geschiedde: dus wanneer u een vergoeding geeft voor afgelegde fietskilometers, dan geldt dat bedrag. Als u een gehuurde/geleasde fiets ter beschikking stelt, geen nood: dat bedrag is te beschouwen als het voordeel. Heeft u een fiets gekocht en stelt u die ter beschikking van een werknemer, dan mag u die fiets afschrijven over 5 jaar om mee het bedrag te bepalen. Eenvoudig toch? En dat voor alle betrokkenen en dat omdat er enkelingen zijn die anders potentieel een te laag belastingbedrag zouden kunnen moeten betalen…

Auteur: Jan Baert (1 mei 2024)