Skip to main content
Tax

‘t Is weer van doen; nog eens een tip over uw pensioen

By 10 november 2020No Comments

Traditioneel nodigen wij u naar het jaareinde uit in onze kantoren om te bekijken waar we u nog een laatste fiscale duw in de rug kunnen geven zodanig dat u en / of uw vennootschap de laatste rechte lijn, van dit toch wel bewogen jaar, zo geoptimaliseerd mogelijk kan inzetten. Dit jaar moeten we onze deuren noodgedwongen even op slot houden, maar dat wil daarom niet zeggen dat we u die fiscale tips zullen onthouden.

Tot en met 30 november 2020 kan u nog bepaalde studiejaren afkopen om deze te laten meetellen om zo aan de beoogde 45 jarige loopbaan te komen.
Vanaf december verandert de berekeningsbasis van een forfaitaire naar een actuariële. Het is voldoende om nog voor 30 november een schriftelijke of elektronische aanvraag in te dienen bij uw sociaal verzekeringsfonds, u moet uw diploma wel meesturen dus vraag dit tijdig op mocht u dit niet meer in uw schuif terugvinden, om van deze regeling te kunnen genieten.

Waarom kan dit voor u van belang zijn?
Wel, het is namelijk zo dat u pas een “volledig” pensioen ontvangt van zodra u een “volledige” loopbaan heeft. Klinkt logisch zegt u? Dat is het zeker, maar de realiteit toont aan dat men in de meeste gevallen niet aan 45 effectief gewerkte of gelijkgestelde periodes komt. Uw pensioen is meestal al geen vetpot en als u dan nog niet eens recht heeft op een volledig pensioen, dan is het vaak al helemaal huilen met de pet o

Afbeelding1

p.

Wat kost het?
U komt meestal niet aan die beoogde 45 jaren omdat studiejaren in principe niet automatisch meetellen. Wilt u dit toch, dan kan u deze studiejaren op vandaag afkopen voor het forfaitaire bedrag van € 1.560,60 ongeacht of die studiejaren nu al meer of minder dan 10 jaren achter de rug liggen. Vanaf 1 december geldt dit forfaitair bedrag enkel nog tijdens de eerste 10 jaren na afstuderen, nadien wordt de premie actuarieel berekend en wordt deze bijgevolg duurder.

Bovendien is de premie fiscaal aftrekbaar daar deze aanzien wordt als een niet ingehouden sociale zekerheidsbijdrage. Hierdoor zal uw netto belastbaar inkomen, de berekeningsbasis van uw sociale bijdragen, dalen. Snel gerekend, betekent dit, afhankelijk van uw inkomen, een netto kost per studiejaar van € 405,60.

Wat krijgt u ervoor terug?
Reken op een bruto jaarlijks voordeel van € 346,00 in het geval van een gezinspensioen en € 277,00 voor een alleenstaande per jaar.
Nog een kleine caveat; het is niet omdat deze afgekochte studiejaren meetellen in de berekeningsbasis van uw pensioen dat u hierdoor vroeger op pensioen kan gaan. Dat zou net iets te veel van het goede zijn.

Voor wie is het interessant?
Jammer genoeg niet voor iedereen. Een loopbaancarrière is lang en de fiscale gedachtegang van onze wetgever onzeker. We raden u dus aan niet te vroeg studiejaren af te kopen. Vanaf de leeftijd van 50 – 55 jaar valt dit te overwegen. U kan onder de rubriek “mijn pensioen plannen” op de website www.mypension.be vrijblijvend de impact van het bijkopen van studiejaren op uw pensioen simuleren.
Geprikkeld door dit idee? Neem dan contact op met uw dossierbeheerder zodanig dat die dit samen met u kan bekijken.

Auteur: Sébastien Demaître (4 november 2020)