Skip to main content
Legal

Uw statuten: een open boek?

By 10 november 2020No Comments

De statuten van een vennootschap zijn als de grondwet van een land: er bestaan wel regels die van hogerhand opgelegd worden (voor een vennootschap: de Wet en voor ons land: de Europese Wetgeving), maar wat in de statuten staat, geldt specifiek voor de aandeelhouders van die vennootschap. Dat dit maatwerk is en dus al eens heel vertrouwelijke informatie kan bevatten, is dus evident. Vandaar publiceerden de notarissen dus al decennialang nooit de integrale tekst van de statuten in het Belgisch Staatsblad, maar slechts die uittreksels die belang hadden voor potentiële contractpartijen van de vennootschap. Op die manier bleef de interne keuken “onder ons”.

Welnu: vergeet die discretie maar. Wil u eens gaan neuzen hoe ze bij uw concurrent hun grondwet model gegeven hebben? Eén adres (oudere akten vindt u er niet; nieuwe wel):

https://statuten.notaris.be/costa_v1/enterprises/search

knipsel

Als u daarbij dan weet dat élke Belgische onderneming haar statuten moet aangepast hebben tegen 31/12/2023 (tenzij ze pas bestaat sedert 1/5/2019), dan beseft u dat héél wat informatie op de straatstenen zal komen te liggen. Dit is geen transparantie meer, dit grenst aan voyeurisme! En dat in GDPR-tijden? Maar goed, dat vinden we van de in principe vrij (weliswaar tegen betaling en niet integraal) raadpleegbare UBO-databank ook… “Privacy”, zei u? Dat is blijkbaar een notie die vooral gebruikt wordt om misdadigers te beschermen, maar is blijkbaar een pak minder van toepassing op flinke burgers…

We vrezen dus dat deze “open alle deuren en ramen” politiek ertoe zal leiden dat “de statuten” als basis van recht en rechtszekerheid enorm gedegradeerd en uitgehold zullen worden. In vele statuten zal er vanaf nu enkel nog staan wat nietszeggend en evident is, de “sappiger” delen zullen verkassen naar aandeelhoudersovereenkomsten. Uiteraard met alle discussies rond diverse interpretaties en tegenstrijdigheden met de statuten en wirwar van clausules van dien. Weer meer voer voor advocaten. Drie keer raden welke beroepscategorie het sterkst vertegenwoordigd is in het Parlement…?

Auteur: Jan Baert (4 november 2020)