Skip to main content
Tax

Le nouveau effectentaks est arrivé?

By 10 november 2020No Comments

De vorige poging van 2018 om de effectentaks in te voeren was uitgemond in een draak van een regeling, die uiteindelijk door het Grondwettelijk Hof van dit land (zoals verwacht) afgeschoten werd. Omdat er nu eenmaal socialisten in de nieuwe regering zitten, dient er opnieuw een symboolbelasting te voldoen aan het credo “Haal het geld waar het zit, bij de rijken!” en aldus geschiedde. En dan nog veel vroeger dan verwacht, onze kersverse Minister van Financiën Van Peteghem heeft iedereen verbaasd met zijn Speedy Gonzales-gehalte en in de hoogste regionen van onze regering is er al consensus over een nieuwe poging om de houders van effectenrekeningen te laten bloeden. Vergeet de grens van € 500.000,00 van de vorige keer (die gecumuleerd berekend werd per natuurlijk persoon): de nieuwe regeling schiet enkel op effectenrekeningen die minstens één miljoen euro bedragen. Maar die schiet dan wel op àlle effectenrekeningen, dus ook op deze die in handen zijn van vennootschappen…

Wie nu vlug z’n effectenrekening van € 1.999.000,00 zou splitsen in twee van € 999.500,00 of drie van € 666.333,00 zal toch de dans niet ontspringen, want rekeningen die enkel gesplitst worden om fiscale redenen (lees: het ontwijken van deze taks), zullen toch samengeteld worden. Maar wordt er dus gesplitst om economische redenen, dan zal de splitsing wel aanvaard worden. In de verte hoor je hier al het handenwringen van de dappersten der Galliërs die daarin uiteraard al weer een uitweg zullen proberen te zien om de praktische toepassing van deze nieuwe taks uit te hollen. En is “spreiding spreiding spreiding” niet hét credo van veilig beleggen in woelige tijden…?

Het tarief is gelijk gebleven: 0,15%. Wie dus de gelukkige eigenaar is van een effectenrekening waar het minimumgrensbedrag van één miljoen euro op geparkeerd staat, is vanaf nu per jaar € 1.500,00 armer… Is dat leuk? Nee, maar is dat dramatisch voor wie “het geluk” heeft om dergelijke rekeningen tot de zijne/hare te mogen rekenen? Wellicht ook niet echt vergeleken bij de miserie die dit aardbolletje op vandaag allemaal treft…?

De betrokken ministers vallen over elkaar om aan de persmuskieten diets te maken dat gewone aandelen op naam (lees: de waarde van de aandelen van de familievennootschappen van de duizenden ondernemers in dit land) niet geviseerd worden door deze belasting. En om zeker te zijn dat deze hele regeling zonder veel heisa kan passeren, krijgt het kindje een nieuwe doopnaam: de solidariteitsbijdrage is hierbij geboren. Geef toe: wie kan daar nu tegen zijn?!

Auteur: Jan Baert (4 november 2020)