Skip to main content
Tax

Belastingvermindering op giften wordt tijdelijk verhoogd naar 60%

By 9 oktober 2020No Comments

Sinds jaar en dag kan iedere belastingplichtige die een gift doet aan een erkende instelling via zijn of haar aangifte personenbelasting een belastingvermindering bekomen die berekend wordt op het gegeven bedrag. Die vermindering wordt al vele jaren vastgepind op 45%. Ten gevolge van Corona echter wordt dit percentage in 2020 tijdelijk opgetrokken naar 60%.

Wat zijn de voorwaarden?
Aan de meeste voorwaarden wijzigt er niets ten opzichte van de eerdere wetgeving. Giften moeten gebeuren aan erkende en in de wet opgenomen instellingen. Die lijst wordt jaarlijks door de Minister van Financiën gepubliceerd en kan gemakkelijk online worden geraadpleegd.

Uiteraard zal u op die lijst ook de meest gekende namen terugvinden (zoals Het Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen, Greenpeace, …). Verder zijn giften pas aftrekbaar ten belope van een bedrag van minstens € 40,00 per erkende instelling per jaar en wanneer u een fiscaal attest ontvangen hebt.

Een andere voorwaarde was dat het totaal van uw giften nooit hoger mocht zijn dan 10% van uw totale netto-inkomen in dat jaar. Voor het jaar 2020 wordt die grens opgetrokken naar 20%, weliswaar met een absoluut maximum van € 397.850,00, al zal dat laatste volgens ons slechts weinig voorkomen in de praktijk…

De belastingvermindering stijgt
Terwijl de belastingvermindering al jaren 45% bedraagt, zorgt Corona ook hier opnieuw voor een uitzondering. Voor alle giften gestort in het kalenderjaar 2020 wordt de belastingvermindering opgetrokken naar 60%. U leest het goed, dit geldt retroactief voor álle giften uit 2020, dus ook degene die u pakweg in januari of februari en dus voor de intrede van Corona deed.

De regering poogt op deze manier opnieuw een maatregel in te voeren die financiële ‘slachtoffers’ van Corona moet tegemoetkomen. Al zal u samen met ons ook wel aanvoelen dat dit in zeer veel gevallen slechts een druppel op een hete plaat zal zijn. Voor vennootschappen wijzigt er trouwens niets inzake de regeling rond giften. In sommige gevallen zal het in 2020 dan ook voordeliger zijn om uw giften voortaan privé te doen in plaats van via de vennootschap.

Auteur: Tom Simoens (26 september 2020)