Skip to main content
Legal

Auteursrechten: creatief zijn loont!

By 9 oktober 2020No Comments

Auteursrechten worden vaak geassocieerd met schrijvers, muzikanten en kunstenaars. Het toepassingsgebied is echter veel ruimer. Ook het creatieve werk van IT’ers, marketeers, journalisten, fotografen, architecten, … is auteursrechtelijk beschermd. Bijgevolg kunnen ook zij gebruik maken van het fiscale gunstregime dat van toepassing is op de inkomsten die eruit voortvloeien.

Wat zijn auteursrechten?
Een auteur is in essentie een persoon die een origineel werk tot stand brengt. Een origineel werk is een werk waarbij de auteur een creatieve inspanning heeft geleverd dat het werk origineel maakt. Hiertoe behoren uiteraard muziek, literatuur en kunst, maar bijvoorbeeld ook foto’s, artikels, logo’s, video’s, websites, (bouwkundige) tekeningen, ontwerpen van drukwerk, software, apps, …

Het auteursrecht kent exclusieve rechten toe aan de auteur. Deze omvatten onder andere het recht om het werk te publiceren, kopiëren, verdelen, bewerken, vertalen, … Auteursrechten worden automatisch toegekend aan auteurs en moeten hen motiveren om hun creativiteit maximaal te ontplooien.

Fiscale behandeling
In de praktijk worden deze auteursrechten vaak overgedragen aan een opdrachtgever en wordt er een vergoeding betaald aan de auteur voor deze overdracht. Zo kan een zelfstandige zijn auteursrechten overdragen aan zijn opdrachtgever, een werknemer zijn auteursrechten overdragen aan zijn werkgever en een bedrijfsleider zijn auteursrechten overdragen aan zijn vennootschap.

Het interessante aan deze overdracht van auteursrechten is dat de eerste € 62.090,00 (AJ 2021) aan inkomsten die hieruit voortvloeien geacht worden roerende inkomsten te zijn die (slechts) belastbaar zijn aan 15% (excl. gemeentelijke opcentiemen).

Daarnaast kan de auteur een gunstige forfaitaire kostenaftrek toepassen op de ontvangen inkomsten. Deze kostenaftrek bedraagt (AJ 2021):

  • 50% op de eerste inkomstenschijf van € 0,00 – € 16.560,00;
  • 25% op de tweede inkomstenschijf van € 16.561,00 – € 33.110,00;
  • 0% boven € 33.110,00.

Voorbeeld
Simon is bestuurder en enige aandeelhouder van zijn vennootschap We Make IT Work bv. Als IT consultant helpt hij zijn cliënten telkens weer door met zijn IT kennis en creativiteit een softwareoplossing op maat te schrijven.

Bij elke opdracht is overeengekomen dat We Make IT Work bv de auteursrechten op de verwezenlijkte werken overdraagt aan de respectievelijke opdrachtgevers. We Make IT Work bv wenst op haar beurt haar bestuurder Simon te vergoeden voor de overdracht van de auteursrechten op de werken die hij heeft gecreëerd.

Bij de fiscale dienst Voorafgaande Beslissingen heeft Simon een akkoord bekomen waarbij de vergoeding voor de overdracht van zijn auteursrechten aan zijn vennootschap, onder bepaalde voorwaarden, vastgelegd wordt op 10% van de omzet van We Make IT Work bv.

Stel dat de omzet van zijn vennootschap € 100.00,00 bedraagt, dan ontvangt Simon € 10.000,00 van zijn vennootschap
voor de overdracht van zijn auteursrechten.

Deze € 10.000,00 is belastbaar als een roerend inkomen aan 15%. Simon kan echter gebruik maken van de forfaitaire kostenaftrek van 50%. Bijgevolg bedraagt de effectieve belastingdruk bij Simon slechts 7,50%. Gezien deze vergoeding aangemerkt wordt als een roerend inkomen zal Simon geen sociale bijdragen verschuldigd zijn op dit bedrag. Daarnaast heeft de Voorafgaande Beslissing hem bevestigd dat de vergoeding van € 10.000,00 voor de overdracht van auteursrechten een aftrekbare kost is voor de vennootschap én dat Simon zich voor de overdracht van de auteursrechten niet dient te identificeren als BTW belastingplichtige.

Bovenstaand voorbeeld toont aan dat het toepassingsgebied van de auteursrechten en het bijhorende fiscale gunstregime heel ruim is. Gezien dergelijke verrichtingen door de fiscus met argusogen worden bekeken, raden we aan steeds een voorafgaande beslissing aan te vragen bij de fiscus. Deze voorafgaande beslissing biedt de aanvrager de mogelijkheid om haar beoogde verrichting voor te leggen en de nodige rechtszekerheid te bekomen over de behandeling ervan bij defiscus. Op heden werden reeds heel wat cliënten succesvol begeleid bij dergelijke aanvragen en zij kunnen beamen dat het loont om creatief te zijn.

Auteur: Ward Bouckaert (4 oktober 2020)