Skip to main content
Tax

Tweede coronagolf slaat hard toe: nieuwe steunmaatregelen voor ondernemers

By 10 november 2020No Comments

Nu de tweede coronagolf meer dan een feit is, heeft de wetgever nieuwe maatregelen opgelegd. Deze maatregelen hebben ook economisch een grote impact. Om het verlies voor ondernemers en bedrijven te verzachten heeft de regering, zowel federaal als Vlaams steunmaatregelen in het leven geroepen.

Federale maatregelen
Naast de reeds bestaande maatregelen, geeft de federale regering nieuwe steun:

 • Verdubbeling van het crisis-overbruggingsrecht, indien u verplicht dient te sluiten;
 • Heropstart-overbruggingsrecht wordt verlengd tot 31/12/2020;
 • Beide ‘rechten’ kunnen worden aangevraagd door zelfstandigen in hoofdberoep (titularissen, bestuurders van venn), meewerkende echtgenoten in maxistatuut en zelfstandigen in bijberoep met betaling bijdragen hoofdberoep;
 • Uitstel betaling kwartaalbijdragen en regularisatiebijdragen m.b.t. vorige jaren met 1 jaar. Let erop dat dit gevolgen kan hebben op uw belastbaar inkomen voor dit jaar;
 • Vrijstelling (lees: kwijtschelding) kwartaalbijdragen 2020 en regularisatiebijdragen m.b.t. vorige jaren weliswaar met verlies verhoudingsgewijze pensioenrechten voor die kwartalen indien geconfronteerd met zware financiële moeilijkheden;
 • Een volwaardig eindejaarspremie voor werknemers uit de horecasector door federale subsidie aan het sectorfonds Horeca;
 • De mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid in te roepen wegens covid-19 wordt verlengd tot 31/12/2020;
 • Compensatie voor de RSZ-bijdragen in het derde kwartaal voor ondernemingen uit de horecasector, evenementensector en exploitanten van kermisattracties;
 • Vrijstelling/kwijtschelding van betaling van de jaarlijkse FAVV-bijdrage in de voedingssector (horeca, marktkramen, foodtrucks…).

De steun m.b.t. eerste vier maatregelen zijn allen aan te vragen via uw sociaal verzekeringsfonds. Wij raden u ten stelligste aan om de respectievelijke websites te raadplegen. Ook voor ‘bijberoepen’ kunnen bepaalde specifieke maatregelen van toepassing zijn.

https://www.liantis.be/nl/nieuws/overbruggingsrecht-corona
https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona
https://www.acerta.be/nl/coronavirus/faq-zelfstandigen

De mogelijke steunmaatregelen die specifiek betrekking hebben op uw personeel zijn na te vragen bij uw sociaal secretariaat.

Bij de maatregelen inzake het crisis-overbruggingsrecht en heropstart-overbruggingsrecht geven we graag wat extra uitleg:

Verdubbeling van het crisis-overbruggingsrecht
Bedrijven die de deuren moeten sluiten sinds 19/10 (horeca), of gedurende al die tijd gesloten moesten blijven sinds de eerste golf (o.a. evenementen- en cultuursector) en ook bedrijven die niet moesten sluiten maar voor min. 60% van hun omzet afhankelijk zijn van voormelde sectoren (vb.: hotels, campings) en vrijwillig gesloten waren, hebben recht op het crisis-overbruggingsrecht.

Het bedrag van het crisis-overbruggingsrecht wordt verdubbeld voor de maanden oktober en november en bedraagt € 3.228,20 voor een zelfstandige met kinderlast, of € 2.583,38 voor een zelfstandige zonder kinderlast. Het crisis-overbruggingsrecht wordt u niet automatisch toegekend, maar dient aangevraagd te worden bij uw sociaal verzekeringsfonds. Het dubbel overbruggingsrecht wordt later uitbetaald gezien het op vandaag nog niet kan worden aangevraagd…

Dit recht zal worden uitgebreid voor de ondernemers die worden geconfronteerd met een sluiting vanaf 02/11, wordt vervolgd.

Nog even bevestigen dat het ‘klassieke overbruggingsrecht’ ook nog verderloopt voor ondernemers die niet verplicht waren te sluiten maar voor bepaalde maanden minstens zeven opeenvolgende dagen hun zaak gesloten hebben omwille van redenen rechtstreeks te wijten aan de covid-maatregelen (vb.: actief in sector afhankelijk van bedrijven die gesloten hebben, in quarantaine, zorg voor kinderen in quarantaine…). De omvang van de steun hangt af van aantal gesloten dagen.

Verlenging heropstart (relance)-overbruggingsrecht
Het heropstart-overbruggingsrecht is verlengd tot en met december 2020. Indien men aan de voorwaarden voldoet, ontvangt men eveneens een uitkering van € 1.614,10 bij gezinslast, of € 1.291,69 zonder gezinslast. Om deze uitkering te genieten dienen volgende voorwaarden voldaan te zijn:

 • Verplichte sluiting tot en met 3 mei 2020;
 • Omzetverlies van minstens 10% gedurende het voorgaande kwartaal ten opzichte van het zelfde kwartaal vorig jaar (vb.: voor de maand oktober wordt gekeken naar omzetverlies in het derde kwartaal 2020 ten opzichte van het derde kwartaal 2019).

Indien u aan deze voorwaarden voldoet, kan u dit zeker aanvragen tot en met de maand september. Vanaf oktober dient u na te gaan of u recht heeft op het dubbel crisis-overbruggingsrecht (zie hiervoor).

Vlaamse maatregelen
Ook de Vlaamse regering steunt de ondernemer in deze moeilijke tijden. Zij kent twee ondersteuningspremies.

De eerste is voor ondernemingen die destijds in aanmerking kwamen voor de compensatiepremie of de hinderpremie. Deze ondersteuningspremie stelt als voorwaarde een omzetverlies van 60% in de periode 1 augustus 2020 tot 30 september 2020 ten opzichte van de periode 1 augustus 2019 tot 30 september 2019. De premie bedraagt 7,5% van de gerealiseerde omzet in de periode 1 augustus tot 30 september 2019. Er geldt een maximumbedrag van € 15.000,00. De aanvraag van de premie verloopt via de site van VLAIO tot uiterlijk 15 november 2020.

Gelijkaardig aan deze eerste premie kent de Vlaamse regering nu ook een tweede premie voor de maanden oktober en november. De voorwaarde van een omzetverlies van 60% geldt nog steeds als voorwaarde. De referentieperiode is 1 oktober 2020 tot 15 november 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Ondernemingen die verplicht gesloten zijn, zoals de horeca zouden automatisch voldoen aan de voorwaarden. Deze premie bedraagt 10% van de gerealiseerde omzet in de periode 1 oktober 2019 tot 15 november 2019. Hierbij geldt een maximum van € 11.250,00 voor kleine bedrijven en van € 22.500,00 voor ondernemingen vanaf 10 werknemers. De aanvraag is nog niet beschikbaar, maar zou mogelijk zijn vanaf 16/11/2020 via de website van VLAIO.

We raden u aan om de volgende website in de gaten te houden voor de aanvraag:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme

Auteur: Nesrine Jelti (9 november 2020)