Skip to main content
Tax

Reclame aanbrengen op uw bezittingen kan lucratief zijn

By 28 oktober 2022No Comments

reclame-aanbrengen-op-uw-bezittingen-kan-lucratief-zijn-accountant-waregem-warfid

Vaak ziet u op zijgevels van woningen een groot reclamebord of spandoek hangen met daarop reclame van een bekende handelszaak uit de streek. U staat er wellicht niet onmiddellijk bij stil dat de vergoeding die de privé-eigenaar of huurder van die woning hiervoor ontvangt, moet worden opgenomen in diens aangifte personenbelasting. Maar de belastingdruk op een dergelijk inkomen valt zeer goed mee en het valt te overwegen om dit zelf ook toe te passen via uw eigen vennootschap indien u wat meer reclame wenst te maken voor uw eigen zaak…

Plakbrieven en andere reclamedragers
In deze context gaat het voornamelijk om vergoedingen en andere voordelen die voortkomen uit een overeenkomst tussen de eigenaar, huurder, vruchtgebruiker, … van een onroerend goed en een derde partij waaraan een recht wordt toegekend om tegen betaling het laten aanbrengen van:

  • Plakbrieven, publiciteitsborden, lichtreclames, emblemen, spandoeken, … op muren, gevels, daken, … van gebouwen;
  • Reclameborden of reclamedragers op terreinen of op afsluitingen en omheiningen.

Beperkte belastingdruk
De privé ontvangen vergoedingen genieten een vrij gunstig taxatieregime. De nettovergoeding wordt afzonderlijk belast in de personenbelasting aan het tarief van 30% (tenzij globalisatie met eventuele andere inkomsten voordeliger zou uitkomen). De afzonderlijke belasting wordt ook nog verder verhoogd met de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Op dergelijke vergoeding die uw vennootschap u zou toekennen, dient er geen roerende voorheffing te worden ingehouden.

Van het brutobedrag dat wordt ontvangen mag de belastingplichtige zijn of haar werkelijke kosten aftrekken of bij gebreke daarvan mag een forfait van 5% van het verkregen bedrag als kosten in rekening worden gebracht.

Voorbeeld
Camillia, een bedrijfsleider uit Denderleeuw (7,30% aanvullende gemeentebelasting), is eigenares van een kleine supermarkt die wordt uitgebaat via haar vennootschap EL CAPITAL BV. Op de zijgevel van haar privéwoning laat zij een reclamebord installeren waarop vanzelfsprekend reclame verschijnt om de producten van de supermarkt wat meer in de spotlights te plaatsen. Haar vennootschap betaalt haar daarvoor een vergoeding van € 250,00 per maand. Camillia kan geen werkelijke kosten bewijzen die gerelateerd zijn aan het plaatsen en onderhoud van het reclamebord.

Camillia zal op de ontvangen vergoeding € 917,42 personenbelasting betalen (€ 250,00 x 12 – 5% forfaitaire kosten) = € 2.850,00 x 30% = € 855,00 + € 62,42 (€ 855,00 x 7,30%).

Aangezien de vergoeding volledig aftrekbaar is in EL CAPITAL, levert deze daar een belastingbesparing op van € 750,00 (€ 250,00 x 12 x 25%).

Mooi meegenomen is dat er op de ontvangen vergoeding geen sociale bijdragen verschuldigd zijn aangezien de toegekende bedragen uit de vennootschap niet als een beroepsinkomen maar wel als een divers inkomen worden beschouwd. Dit is dus een interessante manier om geld uit uw vennootschap te halen die ons inziens in de praktijk veel te weinig wordt toegepast.

Reclame op uw voertuigen
Dergelijke vergoeding voor reclame kan u eveneens toekennen aan uzelf (of uw medewerkers) indien zij reclame van uw onderneming aanbrengen op hun wagen, motorfiets, ….

reclame-aanbrengen-op-uw-bezittingen-accountancy-warfid

In deze situatie is er fiscaal gezien geen sprake van een divers inkomen maar van een roerend inkomen in de aangifte personenbelasting waarop een forfaitaire kostenaftrek van 15% van toepassing is en een belastingtarief van 30% op het netto-inkomen. Maar ook hier zet u bij voorkeur het één en ander op papier en blijf vooral redelijk met de bedragen die u toekent. Hier zal de vraag vooral zijn of het sop de kolen wel waard is.

Aanplakkingstaks
Weet dat er soms sprake is van een aanplakkingstaks indien uw plakbrieven meer dan één vierkante meter groot zijn. Blijft u daaronder, dan is die vergoeding niet verschuldigd. Het bedrag van de taks bedraagt op jaarbasis € 0,50 per vierkante meter of breuk van vierkante meter wanneer de oppervlakte gelijk of groter is dan één vierkante meter.

Ook op lichtreclames met meervoudige en achtereenvolgende advertenties, is er een jaarlijkse belasting verschuldigd. De taks bedraagt hier € 2,50 per jaar en per vierkante meter.

Bovenvermelde bedragen zijn verwaarloosbaar en misschien denkt u dat het de moeite niet is om u hiermee bezig te houden. Weet alvast dat de boetes gelijk zijn aan vijfmaal de ontdoken belasting, zonder dat deze minder dan € 25,00 mag bedragen. Neem ook het gemeentereglement erbij indien u zinnens bent om een groot reclamebord in uw tuin te plaatsen of aan de zijkant van uw gevel te hangen. Misschien is dat niet toegestaan of moet u ook nog een specifieke gemeentebelasting betalen.

Indien er een dergelijk reclamebord in uw tuin staat of aan de gevel van uw woning hangt, dan raden wij aan om aan uzelf een dergelijke vergoeding toe te kennen uit uw vennootschap. Laat daar in de praktijk bij voorkeur een (eenvoudige) overeenkomst voor opstellen en overdrijf niet in de bedragen die u aan uzelf als bedrijfsleider toekent. U begrijpt dat een vergoeding van € 500,00 per maand voor een naambordje van 50 cm2 aan de gevel van uw woning om problemen vraagt. Indien u reeds tevreden bent met € 100,00 à € 150,00 per maand dan zal u het wellicht minder snel aan de stok krijgen met uw belastingcontroleur. Op jaarbasis vormt dat een mooi aanvullend bedrag uit uw vennootschap zonder dat u daarvoor veel moeite hoeft te doen.

Auteur: Bart Vermoesen (20 oktober 2022)