Skip to main content
Tax

BENOveren: wie zijn best doet, kan het leren!

By 2 november 2022No Comments

Benoveren-wie-zijn-best-doet-kan-het-leren-accountancy-warfid-waregem

Heeft u nog de energie om een artikel te lezen over energie? Batterijen, zonnepanelen, warmtepompen, warmteboiler, zonneboiler… Geloof de media en u heeft het allemaal nodig om u te wapenen tegen de steeds duurdere energieprijzen. Ik “BENOveer” heet dat tegenwoordig; “BEter reNOveren”. In 2023 gaan we met zijn allen voor een geBENOveerde woning. Niet?

En BENOveren we dan niet het liefste op kosten van de vennootschap? Vaneigens dat! Of toch niet? Wel, dat is niet meer zo eenvoudig te zeggen. Tot voor 1/1/2022 was het voordeel alle aard (VAA) op elektriciteit en verwarming forfaitair bepaald. Voor inkomstenjaar 2021 bedroeg dit VAA voor bedrijfsleiders inzake elektriciteit
€ 1.030,00 en voor verwarming € 2.080,00. Voor de niet bedrijfsleider was dit voordeel zelfs nog lager nl. € 470,00 voor elektriciteit en € 930,00 voor verwarming.

Forfait of geen forfait?
En deze forfaits zijn met de huidige dure energieprijzen interessant. Zodanig interessant, dat minister Van Peteghem ze grotendeels afgeschaft heeft. Dit forfaitair voordeel mag enkel nog toepast worden wanneer de volgende twee voorwaarden cumulatief voldaan zijn:

  • Het energiecontract staat op naam van de vennootschap en de elektriciteit en/of verwarming wordt ter beschikking gesteld van de bedrijfsleider;
  • De bijhorende woning wordt ter beschikking gesteld door de vennootschap (volle eigendom, vruchtgebruik, huur, opstal, erfpacht) aan de bedrijfsleider.

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden, dan dient het VAA elektriciteit en verwarming voortaan geraamd te worden op basis van de werkelijke waarde. Deze werkelijke waarde is gelijk aan het privé voordeel dat u geniet.

Hoe het werkelijk voordeel berekenen?
En dan begint de pret. Want hoe berekenen we nu dat werkelijk voordeel? Uw beroepsruimte mag dan wel bv. 20% van de woning zijn maar impliceert dit ook dat uw beroepsmatige energiekost ook 20% bedraagt?

Of nog. Stel, enkele jaren geleden heeft u, op kosten van de vennootschap, het dak van uw privé woning vol-gelegd met zonnepanelen. U sloot een energiecontract af op naam van de vennootschap. Jaarlijks betaalde u het forfaitaire VAA en hiermee was de kous af. Voldoet u niet aan de hoger vermelde voorwaarden, dan kan dit niet meer. Vanaf 1/1/2022 moeten we dan bepalen wat het werkelijke privé-voordeel is. Maar aan wie komt die “gratis” elektriciteit van de zonnepanelen toe? Aan de vennootschap die dit in eerste instantie aanwendt voor haar eigen beroepsmatig verbruik te dekken en de rest van de energiefactuur is dan voor u privé? Of is de opgewekte energie ten voordele van de bedrijfsleider? Of proportioneel te verdelen? Of is dat een opportuniteitsoordeel en mogen we vrij kiezen?

Ook op vlak van steunmaatregelen dreigt u voor een groot stuk uit de boot te vallen als uw elektriciteitsfactuur op naam van uw vennootschap staat. Deze maatregelen focussen immers grotendeels op de ondersteuning van gezinnen.
Uw energiecontract privé overzetten of uw zonnepanelen privé overnemen, is een te bekijken optie. Zo niet, zal u belast worden op de werkelijke waarde van dit voordeel.

Conclusie:
Wie een energiecontract afsluit of investeert in zonnepanelen denkt hier beter twee keer over na alvorens dit via de vennootschap te doen. In sommige gevallen, zeker als de woning eigendom is van de vennootschap, is dit nog de interessantste optie. In alle andere gevallen, waarbij het beroepsmatig gebruik beperkt is, raden we aan het energiecontract en de zonnepanelen privé aan te schaffen. Nadien kan u het beroepsmatig verbruik doorrekenen aan uw vennootschap.
Twijfelt u wat voor u de beste optie is? Aarzel dan niet om aan de mouw van uw dossierbeheerder te trekken, die dit graag met u bekijkt.

Auteur: Sébastien Demaître (31 oktober 2022)