Skip to main content
Tax

Onroerend kopen nu het nog kan: hollen naar de notaris?

By 13 oktober 2021No Comments

Vanaf 1 januari 2022 verhoogt de registratiebelasting in Vlaanderen van 10% naar 12%. Bijna dus terug naar het oude Belgische (en nog steeds huidige Waalse en Brusselse) niveau van 12,5%! Voor o.a. bedrijfsvastgoed of niet-particuliere kopers loont het zeker de moeite om aktes niet uit te stellen en die toch vlugvlug voor 31 december te laten verlijden om zo de verhoging van 20% te vermijden! Dat dit aanzienlijke positieve consequenties heeft voor de Vlaamse Schatkist, hoeft geen betoog. Daarenboven wordt de meeneembaarheid van registratiebelasting die particulieren konden genieten, afgeschaft.

Gelukkig wordt niet alleen geslagen, maar ook gezalfd: wie een eerste enige woning koopt, zal niet langer 6% registratiebelasting betalen, maar vanaf begin volgend jaar slechts 3%. Dat kan zelfs nog verder beperkt worden (o.a. mits grondige energetische renovatie) tot amper 1%. Dus is het zeker niet voor iedereen kommer en kwel.
Opmerkelijk is dat er blijkbaar consensus is rond het feit dat de datum van de akte zou tellen. Het zou ons verbazen dat de Administratie dit zomaar volgt want “misbruik” is zo uiteraard niet uit te sluiten… Let wel: de registratiebelasting dient hoe dan ook steeds betaald te worden uiterlijk binnen de 4 maanden na akkoord over de prijs en dus de totstandkoming van de verkoop. Dus enige creativiteit bij het uitstellen van geplande aktes naar volgend jaar kan wellicht aan de dag gelegd worden, maar weet dat er wel grenzen zijn aan dat speelveld…

Auteur: Jan Baert (30 september 2021)