Skip to main content
Tax

Belastingvoordeel kwijtschelden huur: verlengd met 4 maanden

By 8 september 2021No Comments

Zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting kunnen verhuurders een belastingvoordeel genieten van 30% van de kwijtgescholden huur ten voordele van hun huurders (zelfstandigen/KMO’s). Het belastingvoordeel is verbonden aan een heleboel voorwaarden (zie ons artikel “De overheid verzacht de pil wanneer u huur moet kwijtschelden”), en werd onlangs verlengd voor de maanden juni, juli, augustus of september.

De huurder heeft minstens één dag moeten sluiten
Naast de voorwaarden die reeds gelden, verschilt de verlenging van deze maatregel op één punt met het belastingvoordeel dat kon worden genoten voor de maanden maart, april en/of mei 2021.

Om van het belastingvoordeel te kunnen genieten voor de maanden juni, juli, augustus of september 2021, is het vereist dat de onderneming-huurder gedurende minstens één dag tijdens iedere maand waarvoor op de vermindering aanspraak kan worden gemaakt, heeft moeten sluiten wegens de coronamaatregelen.

Modelformulier te bezorgen aan de fiscus tegen uiterlijk 15 november 2021
Daarnaast geldt nog dat het afschrift van de schriftelijke overeenkomst voor de maanden juni, juli, augustus of september 2021 uiterlijk op 15 november 2021 aan de fiscus moet worden bezorgd. Hiervoor stelde de fiscus reeds een modelformulier ter beschikking. Dit modelformulier werd aangepast aan de verlenging van de maatregel.

Het model van de fiscus geeft een volledig overzicht van alle voorwaarden die vervuld moeten worden. Op die manier kunt u eenvoudig nagaan of aan de voorwaarden voor de belastingvermindering voldaan is. Het gebruik van de modelovereenkomst is facultatief, maar wordt aangeraden omdat de modelovereenkomst alle noodzakelijke informatie bevat. U kunt met uw huurder ook zelf een overeenkomst opstellen, maar weet dat als er onvoldoende informatie instaat uw aanvraag voor een belastingvermindering mogelijks niet verwerkt kan worden.

De (model)overeenkomst wordt door de huurder en verhuurder ondertekend en kan elektronisch of per gewone post, naar het adres dat op het formulier staat, verstuurd worden. Al lijkt ons een aangetekende verzending met ontvangstbewijs aangewezen, indien u het formulier per post wenst op te sturen.

De verhuurder houdt best een kopie bij voor zijn eigen administratie.

De belastingvermindering zelf dient aangevraagd te worden in de belastingaangifte.

Aarzel niet uw dossierbeheerder te contacteren, mocht u hieromtrent bijkomende vragen hebben.

Auteur: Megi Rroku (23 augustus 2021)