Skip to main content
Tax

Non-binaire fiscaliteit!

By 7 maart 2024No Comments

non-binaire-fiscaliteit-warfid-accounting

We zijn, eerlijk toegegeven, wat ouderwets in heel die gedachtengang om het doodnormaal te vinden dat het niet zo simpel is dat mannen mannen zijn en vrouwen vrouwen, maar nu worden we in ons vakgebied ook geconfronteerd met vervagende grenzen die doen denken aan de situatie waarbij iemand zowel een man als
een vrouw kan zijn…

En dit voortschrijdende inzicht danken we aan de rulingcommissie. Die krijgt enerzijds de vraag of het leggen van zonnepanelen op iemands dak en die dan doorverhuren een roerende dan wel een onroerende verhuur betreft. Wij gelukkig met het antwoord: “Roerende huur, want die installatie van zonnepanelen is een roerend goed!” want dan kan dat met btw verhuurd worden en is de btw bij de investeerder aftrekbaar; we hadden het niet mooier kunnen dromen. Anderzijds kwam echter ook de vraag binnen bij de rulingcommissie of iemand die een gebouw verkocht had, kon wederbeleggen in een zonnepanelen-installatie binnen een termijn van 5 jaar (enkel bij onroerende goederen [en zeeschepen en vliegtuigen, maar daarmee werden we nog niet veel geconfronteerd] is die termijn 5 jaar, bij een herinvestering in roerende goederen is de termijn slechts 3 jaar). Gebruik makend van de regel “iets kan onroerend worden door bestemming, ook al moet je niets kapot maken om het item te verwijderen”, komt de rulingcommissie tot het besluit dat een zonnepanelen-installatie een onroerend goed is!

Als dat geen perspectieven opent: zo’n installaties zijn roerend of onroerend afhankelijk van hoe ze zich die dag willen voelen. In fiscalibus geldt echter: kies je als belastingplichtige wit, dan is de fiscus al eens geneigd om u zwart te noemen en vice versa. Oeps, op deze manier hebben we misschien ook het hele discriminatie-debat in dit onderwerp binnengesmokkeld. Begint u te begrijpen waarom “accountant” knelpuntberoep nummer 8 is…?

Auteur: Jan Baert (1 maart 2024)