Skip to main content
Tax

Laadstation installeren op kosten van de fiscus?

By 6 april 2022april 20th, 2022No Comments

laadstation-installeren-op-kosten-van-de-fiscus-warfid-accountant

De overheid zet massaal in op de vergroening van onze mobiliteit en hiertoe zullen de laadstations als paddenstoelen uit de grond springen. Op welke fiscale stimuli hebben zowel particulieren als ondernemingen recht?

Particulieren
Particulieren die investeren in een laadstation bij hen thuis hebben recht op een eenmalige belastingvermindering via hun aangifte personenbelasting die stelselmatig zal worden afgebouwd:

 • 45% voor investeringen tussen 01/09/2021 en 31/12/2022;
 • 30% voor investeringen tussen 01/01/2023 en 31/12/2023;
 • 15% voor investeringen tussen 01/01/2024 en 31/08/2024.

De belastingvermindering wordt berekend op een maximale uitgave van € 1.500,00 per laadstation en per belastingplichtige en kan maar éénmaal worden aangevraagd.

Om van de eenmalige belastingvermindering te kunnen genieten, moet het laadstation aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Het laadstation moet intelligent en nieuw zijn (sturing door een energiebeheerssysteem van laadtijd en laadvermogen) en mag enkel van groene stroom gebruik maken;
 • Het moet gaan om een ‘thuis’-laadstation (bv. laadpalen tegen uw buitengevel, op de oprit bij uw woning, in uw garage,…) dat u laat installeren en waar u gedomicilieerd bent per 01/01 van het aanslagjaar;
 • Het moet goedgekeurd zijn door een erkend keuringsorganisme.

Het moet dus gaan om een levering met plaatsing. Bent u een handige “Harry” en plaatst u het laadstation daarentegen zelf, dan kan u niet genieten van de belastingvermindering.

Voor gehuwden en wettelijk samenwonenden wordt de belastingvermindering evenredig omgedeeld in functie van ieders belastbaar inkomen. De partners kunnen elk maximaal € 750,00 in rekening brengen.

Ondernemingen
Ondernemingen die investeren in laadstations kunnen een verhoogd afschrijvingspercentage toepassen ten bedrage van:

 • 200% voor investeringen tussen 01/09/2021 en 31/12/2022;
 • 150% voor investeringen tussen 01/01/2023 en 31/08/2024.

Om van een verhoogd afschrijvingspercentage te genieten, moet het laadstation aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Het laadstation moet intelligent en nieuw zijn (laadtijd en vermogen moet weergegeven worden via digitale koppeling aan een beheerssysteem);
 • Het laadstation moet over minstens 5 jaar afgeschreven worden terwijl de minister dit wil afschrijven over 10 jaar (lees artikel Jan);
 •  Het laadstation moet publiek toegankelijk zijn tijdens normale openings- of sluitingstijden van de onderneming;
 • Het laadstation moet geregistreerd zijn bij de FOD Financiën.

De overheid wil het gebruik van elektrische wagens zoveel als mogelijk aanmoedigen door fiscale stimuli te verlenen aan zowel particulieren als ondernemingen die investeren in elektrische laadpalen. Het is zeker de moeite waard om de investering te overwegen, want de fiscale stimuli zullen stelselmatig worden afgebouwd.

Auteur: Lien Rasschaert (31 maart 2022)