Skip to main content
Tax

Het nieuwe jaar feestelijk inzetten met uw medewerkers

By 8 januari 2019december 5th, 2019No Comments

Het nieuwe jaar wordt door vele ondernemingen ingezet met een nieuwjaarsdrink. Hieronder geven we u een overzicht van hoe deze feestelijke traditie fiscaal behandeld wordt.

Fiscale behandeling op het vlak van inkomstenbelasting
De kosten van een receptie voor het voltallige personeel n.a.v. Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, Patroonsfeest, pensionering, … worden aanzien als een collectief sociaal voordeel voor zover deze van geringe waarde zijn. Dit betekent dat deze voordelen niet belastbaar zijn bij de genieters, maar ook niet aftrekbaar zijn bij de betaler. Bij wijze van uitzondering laat de belastingadministratie echter één keer per jaar toe dat dergelijke kosten 100% aftrekbaar zijn bij de betaler.

De kosten van de zaal, traiteur, restaurant, animatie, … voor dergelijke feestelijkheden zijn onder bovenstaande voorwaarden dus één keer per jaar volledig aftrekbaar.

Indien u zowel ter gelegenheid van Sinterklaas als ter gelegenheid van Nieuwjaar een feest hebt gegeven dat voor 100% aftrek in aanmerking komt, dan hebt u het recht om het duurste te weerhouden als aftrekbaar.

Fiscale behandeling op het vlak van BTW
De receptiekosten voor het geheel van het personeel georganiseerd n.a.v. Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, Patroonsfeest, pensionering, … worden naargelang het type kosten als volgt behandeld:

  • De kosten voor versiering (bijvb. bloemen) en animatie van het feest zijn volledig aftrekbaar.
  • Op de tabaksproducten en sterke dranken die ter beschikking gesteld worden is de algemene regel van toepassing en is er dus geen recht op aftrek.
  • Voor maaltijden en dranken dient volgend onderscheid gemaakt te worden afhankelijk van wie de aankoop, bereiding en bediening van de spijzen en dranken voor zijn rekening neemt:
    • Aankoop, bereiding en bediening verzorgd door de onderneming zelf: volledig aftrekbaar;
    • Aankoop door de onderneming zelf en bereiding en bediening door een restauranthouder of traiteur: aftrek btw op spijzen en drank, geen recht op aftrek van BTW op de factuur van de restauranthouder of traiteur;
    • Aankoop, bereiding en bediening volledig verzorgd door de restauranthouder of traiteur: geen recht op aftrek.

Merk op dat op het vlak van BTW de aftrek niet beperkt is tot één feest per jaar.

De fiscus gunt u één keer per jaar de mogelijkheid om uw personeelsfeest volledig in aftrek te nemen in de inkomstenbelasting. Houd er echter rekening mee dat u geen BTW-aftrek kan genieten op restaurant- en traiteurkosten die u maakt voor uw personeelsfeesten. Indien u de BTW-aftrek zou wensen te maximaliseren, moet u dus zelf instaan voor de aankoop, bereiding en bediening van maaltijden en dranken. Wie weet ontdekt u zo onvermoede talenten?

Auteur: Ward Bouckaert