Skip to main content
Tax

Check het btw-nummer van uw klant vooraleer u het op uw factuur opneemt

By 8 januari 2019september 16th, 2019No Comments

Bij het inboeken van verkoopfacturen van onze cliënten stellen we nogal eens vast dat het btw-nummer van de ondernemer aan wie gefactureerd werd ofwel ontbreekt op de factuur, ofwel niet geheel correct is. Een tikfoutje is soms snel gemaakt of misschien heeft uw klant wel gewoon geen btw-nummer opgegeven. Toch is het van belang om hier de nodige aandacht aan te besteden op het moment dat u uw factuur opmaakt.

Waarom is een geldig btw-nummer vermelden op uw factuur van belang?

Mogelijke gevolgen voor uw klant

Het is al jaren zo dat er in principe aan twee voorwaarden moet voldaan worden vooraleer uw klant recht op aftrek krijgt van de btw op de factuur die hij van uw onderneming
ontvangt:

  • De materiële voorwaarde houdt in dat de goederen moeten worden aangekocht (of dienstprestaties worden verkregen) bij een btw-plichtige en dat de geleverde goederen (of verkregen diensten) ook worden verkregen of aangewend in het kader van de eigen btw-activiteit (met recht op aftrek). Klinkt vrij logisch als je het ons vraagt.
  • Daarnaast is er de formele voorwaarde die stelt dat er ook een conforme, rechtsgeldige en volledig correcte factuur vereist is om de btw op de factuur te kunnen aftrekken.

Ondanks het feit dat er recent rechtspraak is verschenen waaruit blijkt dat het recht op aftrek ook kan genoten worden als enkel de materiële voorwaarde is vervuld, raden wij nog steeds aan om alle discussie te vermijden en er gewoon voor te zorgen dat de factuur voldoet aan alle formele voorwaarden.

Mogelijke gevolgen voor uzelf

Maar ook voor uzelf als verkoper/dienstverlener kunnen er gevolgen zijn bij het ontbreken van een geldig btw-nummer op uw verkoopfacturen.
Vooreerst kan het al dan niet vermelden van een btw-nummer bepalend zijn voor het toepassen van het correct btw-tarief.

Bent u bijvoorbeeld aannemer en doet u een werk in onroerende staat voor een btw-plichtige klant, dan rekent u in principe geen btw (btw verlegd naar de medecontractant) op uw factuur. Voorwaarde is wel dat het btw-nummer van uw klant op de factuur staat. Hoe kunt u anders zeker zijn dat hij wel over een geldig btw-nummer beschikt en u bijgevolg wel de btw mag verleggen? Rekent u geen btw aan en achteraf blijkt tijdens een belastingcontrole dat u onterecht geen btw hebt aangerekend, dan kan die btw bij u nog worden nagevorderd (+ eventuele boete en intresten). Dan maar doorrekenen aan uw klant? Dat kan in principe. Alleen is het maar de vraag of uw klant nog zo happig zal zijn om die nagestuurde btw te betalen.

Vermeldt u geen btw-nummer op uw verkoopfactuur, dan komt die klant ook niet op uw jaarlijkse btw-listing terecht (verplicht in te dienen tegen 31 maart van elk jaar). Strikt gezien kan de fiscus ook hier een boete op heffen, iets wat de laatste jaren steeds meer in de praktijk wordt toegepast.

Ook voor buitenlandse btw-nummers is het steeds van belang om deze te vermelden op uw verkoopfacturen. Bij opgave van een correct buitenlands btw-nummer van uw klant (binnen de EU), spreken we in principe over intracommunautaire leveringen van goederen of diensten. Een moeilijke naam om maar te zeggen dat u in principe geen btw op die factuur moet rekenen en dat het aan uw buitenlandse klant is om die btw te voldoen. Wordt uw klant zijn/haar btw-nummer niet vermeld op de factuur, dan kan er niet zonder btw worden gefactureerd. Men gaat er dan ook van uit dat de btw in het buitenland niet werd afgedragen, dus zal u er moeten voor opdraaien. Het niet vermelden van een correct btw-nummer op de intracommunautaire opgave (meestal per kwartaal in te dienen), kan ook een boete van € 50,00 tot € 1.200,00 tot gevolg hebben. Leuk is anders…

Hoe kan ik de geldigheid van het btw-nummer van mijn klant nagaan?

Voor Belgische btw-nummers kunt u best de website van het KBO raadplegen. Daar kunt u zoeken op btw-nummer, op naam of zelfs op adres van uw klant. Een rechtstreekse koppeling naar de pagina om te zoeken op btw-nummer is https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html

Per alternatief kunt u ook terecht op de zogenaamde VIES-website van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=nl). Daar dient u het btw-nummer wel op voorhand al te kennen. Het grote voordeel hier is dat u hier ook buitenlandse btw-nummers kunt nakijken op hun geldigheid.

Auteur: Tom Simoens