Skip to main content
Tax

Hervorming flexi-Jobs vanaf 2024

By 9 januari 2024No Comments

Hervorming-flexi-jobs-vanaf-2024-accounting-warfid-boekhouder

Het systeem van flexi-jobs werd ingevoerd om aan de werknemers die minstens 4/5de zijn tewerkgesteld of aan gepensioneerden de mogelijkheid te geven om fiscaal vriendelijk bij te verdienen.

Vanaf 2024 zullen er een aantal wijzigingen worden doorgevoerd aan het bestaande systeem van flexi-jobs.

Voortaan wordt het systeem uitgebreid met 12 nieuwe sectoren, namelijk onderwijs, kinderopvang, sport en cultuur, vervoer per bus/auto, autosector, rijscholen, eventsector, vastgoedsector, verhuissector, uitbreiding voedingssector, begrafenisondernemingen, landbouw- en tuinsector.

De sociale partners kunnen hierbij wel overeenkomen via sectorale CAO om geen flexi-jobs toe te laten (opt-out principe). In de sectoren waar vandaag wordt gewerkt met flexi-jobs is geen opt-out mogelijk.

In het huidige systeem kunt u als flexi-job werknemer niet aan de slag bij uw werkgever waar u minstens 4/5de wordt tewerkgesteld. Dit is vanaf 2024 ook niet langer mogelijk bij een onderneming die verbonden is aan een onderneming waarbij die werknemer reeds een arbeidsovereenkomst heeft voor een tewerkstelling van minimaal 4/5de van een voltijdse tewerkstelling.

Werknemers die overschakelen van een voltijdse job naar een 4/5de tewerkstelling, zullen pas vanaf het 3de kwartaal na overschakeling een flexi-job kunnen uitoefenen.

Op heden wordt het loon van een flexi-job werknemer vastgesteld op het minimumloon, vanaf 2024 zullen de lonen worden afgestemd met het barema loon dat van toepassing is in de desbetreffende sector. De horecasector geniet hiervoor een uitzondering, zij kunnen nog steeds het minimumloon toepassen.

Daarnaast zullen de werkgeversbijdragen op het flexiloon worden verhoogd van 25% naar 28%.

Tot slot mogen de totale inkomsten die worden gehaald uit flexi-jobs maximaal € 12.000,00 op jaarbasis bedragen. Het gedeelte boven het grensbedrag wordt als normaal loon belast.

Voor gepensioneerden die aan de slag gaan als flexi-job werknemer geldt deze beperking niet, zij kunnen bijgevolg onbeperkt belastingvrij bijverdienen via het regime van de flexi-jobs.

Auteur: Lien Rasschaert (4 januari 2024)