Skip to main content
Tax

Vanaf aanslagjaar 2024 meldplicht huurvergoedingen onroerende goederen als bijlage bij de aangifte

By 9 januari 2024No Comments

vanaf-aanslagjaar-2024-meldplicht-huurvergoedingen-onroerende-goederen-als-bijlage-bij-de-aangifte

Tot op heden had de belastingadministratie geen rechtstreeks controlemiddel om na te gaan of de in aftrek genomen huur als beroepskost bij de huurder wel degelijk werd belast als onroerend inkomen bij de verhuurder. Nu is er een nieuwe bijlage toegevoegd aan de aangifte personen- en vennootschapsbelasting om dit euvel in de toekomst op te lossen.

Wie wordt er onder de loep genomen (bij wijze van voorbeeld)?

  • Een eenmanszaak huurt een woning van een particulier en zal een deel van deze huur (huur garage, bureau) als beroepskosten in aftrek brengen.
  • Een vennootschap betaalt huur aan haar bedrijfsleider voor het gebruik van een bureel, garage, archiefruimte in de privéwoning van de bedrijfsleider.
  • Een vennootschap huurt een magazijn van een particulier.

Welke gegevens dienen meegedeeld te worden in de bijlage?

  • De ligging van het onroerend goed;
  • De identificatiegegevens van de verhuurder. Is de verhuurder een natuurlijk persoon dan vermeld je zijn of haar naam, voornaam, adres en rijksregisternummer. Als een vennootschap de verhuurder is, geef je de naam, het ondernemingsnummer en het adres van de zetel op in de bijlage;
  • De betaalde of toegekende huurprijs en huurvoordelen. Een huurvoordeel bestaat uit de lasten die een huurder contractueel verplicht is te betalen maar die normaliter ten laste van de verhuurder vallen, zoals bepaalde herstellingskosten, ….;
  • Het gedeelte van de huur dat als beroepskost in aftrek wordt genomen.

Deze informatieplicht is ook van toepassing voor betaalde vergoedingen aangaande een recht van erfpacht, recht van opstal, recht van vruchtgebruik. Er is geen meldplicht indien er een factuur ontvangen is van de in de EER gevestigde verhuurder of verlener van het zakelijk gebruiksrecht op het onroerend goed.
De beroepskosten zullen niet aftrekbaar zijn bij de huurder als bovenvermelde inlichtingen niet opgenomen zijn in de bijlage bij de aangifte.

Auteur: Gwendolina De Baets (3 januari 2024)