Skip to main content
Tax

Fiscale ballonnetjes (al zal het misschien voor de volgende regering zijn)…

By 28 juli 2022No Comments

And now for something completely different…

We hebben u in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd dat de zomer warm zou lopen van het vele fiscale nieuws. Op 5 juli heeft de experten-werkgroep inderdaad haar bevindingen openbaar gemaakt en wat niet verraste was dat elke politieke strekking las wat ze erin wou lezen en precies blind was voor de rest van de inhoud. Wat wél verraste was dat de Minister van Financiën heel snel nadien een aantal krachtlijnen de wereld in stuurde waarbij hij zijn marsrichting aangaf. Op zich is dat wel wat vreemd want het is geweten dat de huidige premier De Croo een beetje de tactiek van wijlen Jean-Luc Dehaene gebruikt: wat niet eerst in stilte in de regering besproken maar direct in de dagbladen uitgebazuind wordt, wordt door de premier (in de eerste maanden) niet meer behandeld… De Minister van Pensioenen Lalieux kan u intussen uitleggen hoe dat voelt. Vreemd dus dat Van Peteghem dezelfde weg opwandelt…tenzij hij net wél een soort machtiging bekomen heeft natuurlijk. In dat geval is het nog meer van belang om een aantal van de door hem geschetste krijtlijnen eens nader te gaan bekijken (ook al omdat we denken dat een aantal van die voorstellen dermate “gefundenes Fressen” zijn, dat we ze in de toekomst sowieso op ons bord gaan krijgen, zowel van een regering van extreem links tot centrum als van een regering van centrum tot extreem rechts en alles daartussenin… : (let wel: alles hieronder is op vandaag pure speculatie, niets is beslist!)

  • We gaan de reële huuropbrengsten belasten in de personenbelasting en wel aan 25%. Vergeet het forfaitaire 1,4 keer het geïndexeerde KI als belastbaar bedrag bij particuliere huurders en enkel belastbaarheid van reële huurinkomsten bij verhuur aan iemand die de huur als kost inbrengt in diens belastingsaangifte. Zijn de dupe: mensen met woningen die deze verhuren aan particulieren en wellicht ook de particulieren op de woningmarkt, hoewel (renovatie)kosten voor de eigenaars zouden aftrekbaar worden en zo zouden huurders lagere energiekosten hebben op termijn en dus niet de dupe worden volgens de Minister… (Dat laatste vinden we goed gevonden als uitleg om er mee weg te komen, maar we geloven er evenveel van als van een bende vakantiemeiden die na een lange warme zomeravond in een strandbar beweren enkel spuitwater gedronken te hebben en de flessen cava onaangeroerd in de koelkast te hebben laten staan…) De eerste € 6.000,00 huurinkomsten zouden wel vrijgesteld worden. Dat rijmt van ver zowat met onze inschatting dat de eerste (ver)huurwoning buiten schot zou blijven…
  • We gaan de meerwaarden op aandelen belasten. Dat is pas een evergreen en dus monster-van-Loch-Ness-gewijs moest die hier ook weer opduiken. Opvallend is dat Van Peteghem denkt aan een tarief van 15% (eerlijk: alles tot 25% gingen we als “te verwachten” bestempeld hebben, dus dit “valt mee”) en ook dat minwaarden aftrekbaar zouden zijn (dat is een billijke keerzijde van de belastingheffing die echter tot nu toe ontbrak in dergelijke voorstellen). Als compensatie zouden de beurstaks en de effectentaks bij het grof huisvuil gezet worden. Ook de meerwaarde bij verkoop van gebouwen als particulier zou belast worden en dus niet meer vrijgesteld zijn na 5 jaar. “Historische meerwaarden” vallen echter buiten het toepassingsveld van deze maatregel. Hoe deze cryptische regel zal uitgewerkt worden, daar zal nog veel volk naartoe komen kijken…
  • Wat u liever zal lezen: de roerende voorheffing (RV) zou dalen van 30% naar 25%. Maar daarentegen zullen gunstregimes verdwijnen, daarbij denken wij aan de vrijstelling op spaarboekjes, de verlaagde “VVPRbis” voorheffing op sommige KMO-dividenden van 15% en het aanleggen en uitkeren van liquidatiereserves aan 15%. Dit laatste punt doet ons nogmaals in meerdere talen warm oproepen “Redde wie zich redden kan” en “Sauve qui peut” en “Women and children first” omdat het toch maar zou blijven hangen dat wie liquidatiereserves aangelegd heeft die intussen de 5-jarige wachttermijn achter de rug hebben, in hemelsnaam die reserves nu best uitkeert! “Achtergebleven” bedragen zullen wellicht, u voelt ongetwijfeld ook de nattigheid die we al bijna 10 jaar als een ziener voorspellen, ineens belast worden aan het nieuwe tarief van de RV van (in dit voorstel van Minister Van Peteghem) 25%. Wie niet weg is, is gezien (lees: belast)… Of de overheid het zal aandurven aangelegde liquidatiereserves die nog niet de volle wachttijd doorlopen hebben, toch over dezelfde kam te scheren (en dus te zeggen “de gunstregimes zijn afgeschaft, sorry, voor klachten zich wenden aan loket 3…”) en de eindafrekening niet op 5%, maar op 15% te leggen bij uitkering: dát is een vraag waar we met een bang hartje naar kijken…
  • Voor KMO’s zou de vennootschapsbelasting wat minder hoog worden, in plaats van 20% op de eerste schijf van € 100.000,00 (mits aan een rits voorwaarden voldaan is); zou er 15% geheven worden op de eerste schijf van € 200.000,00. Dat kan dus een jaarlijkse korting van € 15.000,00 betekenen. Wél zou de grens van de minimale bezoldiging, die één van de voorwaarden uitmaakt om dit gunsttarief te mogen gebruiken, geïndexeerd worden en dat loon zou effectief uit centen moeten bestaan en niet langer voordelen alle aard mogen bevatten… Een deel van de € 15.000,00 vloeit dus per direct al terug naar de overheid…
  • Wat het meeste geld zal opslorpen is de aanpassing van de (schandalig hoge) tarievenschalen in de personenbelasting. Een aantal schalen gaan 5% naar omlaag en het hoogste tarief van 50% zou u niet langer reeds bereiken vanaf een inkomen van pakweg € 40.000,00 maar wel slechts vanaf meer dan het dubbele. Dat is gesproken en inderdaad wat we nodig hebben in dit kampioenenland! “Kampioenen” uit de vorige zin slaat op de hoge belastingen op arbeid en het enorme overheidsbeslag in dit land…
  • Inzake btw gaan we kennismaken met een gloednieuw tarief van 9% en zullen we afscheid nemen van de gekende percentages van 6% en 12%. Groenten, fruit en geneesmiddelen gaan naar 0% btw. De regeling inzake afbraak en heropbouw zou verlengd worden tot na 2023.

In oktober zou de Minister reeds een aantal krachtlijnen willen concretiseren en dus zou bovenstaande lectuur misschien niet gecatalogeerd moeten blijven onder de noemer “fictie voor aan het vakantiezwembad”. We zijn brandend benieuwd wat we dan gaan zien: ofwel komen de leuke dingen erdoor zodat kiezers gepaaid kunnen worden en de volgende regering met de gebakken peren zit; ofwel komen net de lastige dingen erdoor zodat de staatskas wat gespijsd wordt en alle protagonisten van deze regering dan ijlings verdwijnen naar Europese vetbetaalde topjobs en de overblijvers met dezelfde peren zitten…

Auteur: Jan Baert (26 juli 2022)