Skip to main content
Tax

Beloon het harde werk van uw werknemers

By 1 juli 2022juli 28th, 2022No Comments

ASAP een UBO!

Het aantal vrijwillige overuren in alle sectoren werd vanaf 1 juli 2021 opgetrokken van 100 naar 220 uren. Deze 120 bijkomende, vrijwillige overuren worden ‘relance-overuren’ genoemd en werden in het leven geroepen om de economie verder te ondersteunen.

De relance-overuren zijn van toepassing op vrijwillige overuren gepresteerd in de periode van 01/07/2021 t.e.m. 31/12/2021 en van 01/01/2022 t.e.m. 31/12/2022. Bovendien geldt dit in tegenstelling tot voorheen voor werknemers uit alle sectoren.

Deze 120 relance-overuren worden per werknemer bekeken en niet per werkgever.

De 120 relance – overuren zijn extra voordelig als werkgever want er is geen overloon (van 50% of 100%) verschuldigd. U dient dus enkel het gewone loon te betalen. Er dient hierop ook geen inhaalrust te worden toegekend. Bovendien zijn er geen RSZ bijdragen verschuldigd op de overuren en is er ook geen bedrijfsvoorheffing en personenbelasting op verschuldigd. Dus bruto = netto.

De gewone vrijwillige overuren moeten niet zijn opgebruikt of aangevat. Dit betekent dat de werknemer en de werkgever kunnen overeenkomen dat de vrijwillige relance-overuren prioriteit hebben op de andere vrijwillige overuren. Er moet wel steeds een schriftelijke akkoord zijn tussen de werknemer en werkgever omtrent de relance-overuren.

De “basis” 100 overuren zijn wel belastbaar.

Voorbeeld
Clara presteert in het eerste en tweede kwartaal van 2022, 100 bijkomende vrijwillige overuren bij werkgever A. Haar bezoldiging hiervoor bedraagt € 1.500,00 bruto. In het derde kwartaal van 2022 presteert zij 50 bijkomende vrijwillige overuren (= ‘relance-overuren’) bij werkgever B. Hiervoor ontvangt ze € 850,00 bruto. Het totaal aantal bijkomende vrijwillige overuren gepresteerd in 2022 bedraagt 150 uren.

Vrijgestelde overuren voor inkomstenjaar 2022 : € 2.350,00 x 120/150 = € 1.880,00

Belastbare overuren voor inkomstenjaar 2022 : € 2.350,00 x 30/150 = € 470,00

Het is dus raadzaam om eerst de ‘120 goedkope relance-overuren‘ te gebruiken alvorens de basis 100 overuren op te nemen. Deze bruto overuren worden immers netto uitbetaald. U dient als werkgever evenwel goedkeuring te krijgen van uw werknemer want hij moet tenslotte akkoord gaan om zijn overurentoeslag te laten vallen.

Auteur: Lien Rasschaert (28 juni 2022)