Skip to main content
Tax

De kosten van een nanny zijn soms aftrekbaar in uw vennootschap

By 8 november 2021april 20th, 2022No Comments

pexels-markus-spiske-298825

Door de coronapandemie is telewerk sinds vorig jaar zowat de nieuwe norm geworden. Ook voor u als bestuurder of zaakvoerder is dat op bepaalde dagen mogelijks het geval. Indien er kleine kinderen bij u thuis rondhollen, heeft dit onvermijdelijk een invloed op uw werkprestaties. Een mogelijke oplossing is dat u beroep doet op een kinderoppas tijdens de meest drukke momenten van de dag of werkweek. Interessant nieuws is dat de belastingadministratie onder bepaalde voorwaarden akkoord gaat met de aftrekbaarheid van de kosten van uw kinderoppas in uw vennootschap.

Voorwaarden aftrekbaarheid
Indien uw vennootschap een kinderoppas ter beschikking stelt om uw kinderen in het gareel te houden, is dit voor de vennootschap een aftrekbare kost. Hierbij moet er wel aan bepaalde voorwaarden voldaan worden, zoals:

  • De vennootschap is al of niet zelf werkgever van de nanny (de kinderoppas wordt tewerkgesteld via een uitzendkantoor of uw vennootschap werft hem of haar zelf aan);
  • De nanny mag alleen ter beschikking gesteld worden tijdens de “normale kantooruren”. Indien hiervan uitzonderlijk wordt afgeweken, bijvoorbeeld een ontmoeting met een zakenrelatie om 20 uur, zal u dit moeten kunnen verantwoorden met de nodige bewijsstukken.

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, mag de vennootschap deze kosten in aftrek nemen aangezien de Dienst Voorafgaande Beslissingen (zie Beslissing 2020.1336 dd. 30/06/2020) van mening is dat indien de nanny niet ter beschikking zou staan van de bedrijfsleider, dit tot een mogelijks inkomstenverlies zou lijden voor de vennootschap. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat er minder tijd geïnvesteerd zou kunnen worden in de vennootschap wat zou kunnen leiden tot een lagere winst. De kost van de kinderoppas voldoet hierdoor aan de voorwaarde van het scharnierartikel 49 WIB’92 om aftrekbaar te zijn, namelijk dat de kost gemaakt moet worden om belastbare inkomsten te behouden of te verkrijgen.

Voordeel alle aard
De terbeschikkingstelling vormt voor de bedrijfsleider een belastbaar voordeel van alle aard. Deze wordt forfaitair begroot volgens het forfait voor dienstboden en huispersoneel op € 5.950,00 per jaar voor een voltijdse betrekking (artikel 18 §3 punt 5 KB/WIB’92).
Voor de berekening van het voordeel wordt aanvaard dat een voltijdse betrekking overeenstemt met 1.672 werkuren per jaar (7,6 uur/dag (ofwel 38 uur/week) x 220 werkdagen per jaar).
Bij een deeltijdse tewerkstelling van de nanny, kan dit grensbedrag evenwel worden geprorateerd.
Het forfaitair bedrag (€ 5.950,00) voor dienstboden en huispersoneel van het belastbaar voordeel is enkel van toepassing indien de kinderoppas “continue” wordt tewerkgesteld. Als het gaat over sporadische kinderopvang, moet het voordeel van alle aard worden bepaald op basis van de werkelijke waarde bij de verkrijger.

Voorbeeld
U heeft een uitzonderlijke klantenmeeting op verplaatsing van 13 tot 17 uur op een doordeweekse dag en hiervoor maakt u eenmalig gebruik van de diensten van een nanny. Deze werkt aan een tarief van € 15,00 / uur via een uitzendkantoor en dit bedrag wordt gefactureerd aan uw vennootschap. Aangezien dit een eenmalige dienst is, bedraagt het voordeel van alle aard € 60,00, zijnde de werkelijke waarde bij de verkrijger.

Stel dat in bovenstaand voorbeeldje die meeting elke week zou plaatsvinden en dat gedurende 48 weken op jaarbasis, dan zou u worden belast op een voordeel alle aard van 4 uur x 48 weken x € 5.950,00/1.672 = € 683,25. In dat geval is er immers sprake van een continue tewerkstelling. De betaalde facturen aan het interimkantoor zijn in dat geval volledig aftrekbaar in uw vennootschap.
Er is evenwel geen verband tussen het bedrag van het belastbaar voordeel en het bedrag van de werkelijke beroepskost van de vennootschap, die de kinderoppas ter beschikking stelt. De werkelijke uitgave (bezoldiging van de huisbediende) die de vennootschap ten laste neemt, moet hierbij niet beperkt worden tot het bedrag van het belastbaar voordeel.

Indienstneming nanny
Indien uw vennootschap zelf een nanny in dienst wenst te nemen als werknemer, dan dient u daarvoor de nodige formaliteiten te vervullen. De vennootschap dient zich als werkgever te registreren bij de RSZ-administratie en RSZ-bijdragen te betalen, alsook een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

Indien de nanny wordt tewerkgesteld als eerste werknemer van de vennootschap, dan kan u als werkgever voor de volledige duur van de arbeidsovereenkomst genieten van een specifieke doelgroepvermindering voor huispersoneel met als gevolg dat u bijna geen patronale bijdragen RSZ betaald op het brutoloon.

Auteurs: Kevin De Jonge en Bart Vermoesen (30 oktober 2021)