Skip to main content
Tax

Registratiebelasting: androgyne startdatumregeling

By 8 november 2021No Comments

De inkt van onze vorige nieuwsbrief was nog niet droog of het was al hommeles: welke datum is bepalend om uit te maken dat een woning aan 3% kan gekocht worden in plaats van aan 6% en een bedrijfsgebouw aan 12% moet gekocht worden in plaats van aan 10%? Twee keuzes: aktedatum of datum verkoopovereenkomst (compromis)? Het eerste kiezen zou betekenen dat notarissen tot eind dit jaar hun bed niet meer zouden zien omdat alle aankopen door vennootschappen (of algemener: door alle rechtspersonen) en door natuurlijke personen van niet-zelf-te-bewonen woningen voor het einde van het jaar zouden moeten verleden worden, wie wil nu immers graag 2% extra betalen? Het tweede kiezen zou maken dat er tot het einde van het jaar geen enkele woning meer zou verkocht geraken aan mensen die er zelf wensen in te gaan, waarom vrijwillig 3% te veel betalen als even wachten dat oplost?

De Vlaamse Regering heeft daarom een quasi nooit gezien besluit genomen: afhankelijk van wat het is dat u (ver)koopt, geldt een andere datum! Koop je je eigen enige woning? Blijf kalm, koop gerust vandaag, als de akte verleden wordt zal die aktedatum gelden. En dus zal dat normaal wel volgend jaar zijn voor alle papierwerk in orde is en de bank mee is in het verhaal. Wetend dat je vier maanden tijd hebt om een akte wettelijk te verlijden, valt dat zeker binnen die maximumtermijn, dus last met laattijdigheidsperikelen zal je ook al niet hebben. De 3% besparing zal u aan extra cadeautjes voor onder de Kerstboom kunnen spenderen… Koopt u echter een ander vastgoed? Blijf ook kalm, koop ook gerust vandaag, de datum van het compromis telt, ook al wordt de akte pas in 2022 verleden! U zal dus nog steeds 10% betalen bij de akte en de 12% geldt enkel voor onfortuinlijken die in 2021 nog niet tot een akkoord kwamen met de verkoper…

Een mens zou er bijna zen van worden, ware het niet dat de klok wel degelijk tikt om voor niet-enige-eigen woningen en alle andere vastgoed nog dit jaar een compromis te maken en dus bodemattesten aan te vragen en eventueel keuringsattesten en EPC’s en dergelijke tierlantijntjes meer. Dus wat dat kalm blijven van hierboven betreft: toch best even uit de startblokken schieten als u een concrete dergelijke transactie op het oog heeft!

Auteur: Jan Baert (2 november 2021)