Skip to main content
Tax

Belastingkrediet voor verhoging kilometervergoeding

By 6 oktober 2022No Comments

belastingkrediet-voor-verhoging-kilometervergoeding (2)

Om tegemoet te komen aan de steeds stijgende energieprijzen worden ondernemingen gestimuleerd om de bestaande kilometervergoedingen te verhogen die ze toekennen aan hun medewerkers waarbij ze via een belastingkrediet een gedeelte van de meerkost kunnen compenseren.

De verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen is van toepassing tussen 1 maart 2022 en 31 december 2022 (de datum van effectieve uitbetaling speelt geen rol).

Opdat de ondernemingen in aanmerking zouden komen voor het belastingkrediet, moeten de kilometervergoedingen aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Het moet gaan om een echte verhoging van de kilometervergoeding en niet om een loutere indexering;
 • Het moet gaan om een kilometervergoeding die toegekend wordt aan medewerkers die met hun eigen wagen beroepsverplaatsingen maken;
 • De kilometervergoeding mag niet worden doorgerekend door de werkgever.

De bedragen voor de aangepaste kilometervergoedingen zien er als volgt uit:

1 juli 2021 – 28 februari 2022: 0,3707/km
1 maart 2022 – 30 juni 2022: 0,4020/km
1 juli 2022 – 30 september 2022: 0,4170/km

Het belastingkrediet is progressief waarbij de berekening gebeurt in drie schijven:

 1. Het verschil tussen de referentievergoeding (dat is de vergoeding die werd toegekend voor dienstverplaatsingen op 1 november 2021) en € 0,3707 (de officiële kilometervergoeding vanaf 1 juli 2021) geeft recht op het belastingkrediet door het gemiddelde te nemen van het bedrag voor én na verhoging van de kilometervergoeding en dat te delen door € 0,3707 per kilometer.
 2. Het bedrag tussen € 0,3707 per kilometer en € 0,4020 per kilometer of € 0,4170 per kilometer geeft recht op een belastingkrediet van 100 %.
 3. Elk bedrag boven € 0,402 per kilometer of € 0,4170 per kilometer geeft geen recht op het belastingkrediet.

De verhoging van de kilometervergoeding wordt volledig als verworpen uitgaven beschouwd en is dus niet aftrekbaar in functie van de CO2-uitstoot.

Het belastingkrediet wordt verrekend met de verschuldigde belastingen en bij gebrek aan deze wordt het overschot terugbetaald. De aanvraag moet gebeuren via een afzonderlijk formulier bijgevoegd bij de aangifte vennootschapsbelasting.

Voorbeeld
Een werknemer legt in maart 2022 voor zijn werk 3.000 km af en kreeg daarvoor een vergoeding van € 0,30 per kilometer. De werkgever beslist om vanaf 01/03/2022 de vergoeding te verhogen tot € 0,40 per kilometer. Dat brengt € 300,00 extra maandelijkse kosten met zich mee voor de werkgever.

De verhoging geeft recht op het volgend belastingkrediet:

 1. ((€ 0,3707 + € 0,30)/2) / € 0,3707 = 90,46%
  a. Belastingkrediet 3.000 km x (€ 0.3707 – € 0,30) x 90,46% = € 191,87
 2. 3.000 km x (€ 0,4020 – € 0,3707) x 100% = € 93,90
 3. Het gedeelte van de norm € 0,4020/km tot aan de verhoging van € 0,41/km geeft geen aanleiding tot belastingkrediet.

Het totale belastingkrediet bedraagt € 285,77, waardoor de werkelijke extra kost voor de werkgever slechts € 44,23 bedraagt.

Het belastingkrediet is zodanig opgebouwd dat de werkgever fiscaal wordt gestimuleerd om de kilometervergoeding op te trekken tot aan de norm die de sociale zekerheid hanteert. Het extra aan kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen vormt wel een verworpen uitgave.

Auteur: Lien Rasschaert (23 september 2022)