Skip to main content
Tax

Behoort de zgn. “Bierroute” binnenkort ook tot de geschiedenisboekjes?

By 3 oktober 2023No Comments

wijziging-indieningstermjn-voor-uw-aangifte-personenbelasting-accountancy-boekhouder-warfid

Sinds de afschaffing van de “Kaasroute” (schenking via Nederlandse notaris die noch in Nederland, noch in België (dus) registratie- of schenkbelasting tot gevolg heeft) is een alternatieve Belgische route ontstaan, de zogenaamde “Bierroute”. Het komt erop neer dat ouders activa inbrengen in een holding of maatschap waarvan de aandelen meteen op naam van de kinderen staan. Hierdoor is er geen registratieverplichting en dient op deze onrechtstreekse schenking geen schenkbelasting te worden betaald.

Ondanks het feit dat er al rulings afgeleverd zijn die deze mogelijkheid bevestigen, wordt er nu toch binnen de politiek amok gemaakt over deze vorm van “belastingontwijking”. En aangezien men de belastingplichtigen geen fiscaal misbruik kan verwijten, kijkt de regering of ze de wet niet kan aanpassen om ook deze mogelijkheid af te schaffen.

Voor zij die nog gebruik wensen te maken van de zgn. “Bierroute”: zij zullen geen tijd meer mogen verliezen! De wetgever zal allicht binnenkort een einde maken aan deze fiscaalvriendelijke schenkingswijze.

Auteur: Steven Boone (11 september 2023)