Skip to main content
Legal

Zie ginds komen de geschenken…

By 6 december 2018september 16th, 2019No Comments

De Sint is in het land en het eindejaar is in zicht. Voor vele ondernemers hét moment om hun zakenrelaties en medewerkers te bedanken en hen te voorzien van een leuke attentie. Het aanbod aan geschenken is enorm en we laten de keuze uiteraard graag aan u. Wij beperken ons hieronder tot een overzicht van de fiscale behandeling ervan.

Relatiegeschenken

Fiscale behandeling op het vlak van inkomstenbelasting
In de regel zijn geschenken die u geeft aan uw zakenrelaties voor 50% aftrekbaar. Bij het aankopen van relatiegeschenken laat u zich best niet volledig gaan. Het standpunt van de fiscus is immers dat in de personenbelasting relatiegeschenken boven de € 125,00 per geschenk niet aftrekbaar zijn. In de vennootschapsbelasting aanvaardt de fiscus slechts de aftrek van deze “dure” geschenken, die dan weliswaar 100% is, indien u een fiche opmaakt aan de ontvanger van het geschenk (wat deze laatste maar matig zal weten te appreciëren).

Een uitzondering op de algemene regel zijn relatiegeschenken die aangemerkt worden als publiciteitskosten. Indien de geschenken reclameartikelen betreffen van geringe waarde die opvallend en blijvend de naam van uw onderneming bevatten en verspreid worden op grote schaal (vb. agenda’s, balpennen, rekenmachines,…), dan aanvaardt de fiscus dat deze relatiegeschenken voor 100% aftrekbaar zijn.

Fiscale behandeling op het vlak van BTW
Voor zover het relatiegeschenk minder bedraagt van € 50,00 (excl. BTW) per begunstigde en per jaar is de BTW volledig aftrekbaar. Indien dit niet het geval is, is er geen recht op aftrek van BTW. Merk op dat BTW op tabaksproducten en geestrijke dranken (> 22°) niet aftrekbaar is, ook al bedraagt de aankoopprijs van dit geschenk minder dan € 50,00 (excl. BTW). Ook hier geldt een uitzondering voor relatiegeschenken die aangemerkt kunnen worden als publiciteitskosten. Deze kosten zijn 100% aftrekbaar.

Samengevat, indien u erin slaagt om uw relatiegeschenken te personaliseren zodat ze beschouwd kunnen worden als publiciteit, zijn deze kosten 100% aftrekbaar en kan u de BTW bovendien volledig recupereren. Zoniet, dan geniet een beperking van de aankoopprijs tot € 50,00 (excl. BTW) per geschenk fiscaal de voorkeur.

Geschenken personeel

De fiscus aanziet uw personeel niet als zakenrelaties. Op geschenken aan personeel zijn bijgevolg andere regels van toepassing dan op relatiegeschenken. Geschenken van geringe waarde (dit is maximaal € 50,00 volgens de fiscus) die aan alle personeelsleden ter beschikking gesteld worden, vormen een collectief sociaal voordeel.

Fiscale behandeling op het vlak van inkomstenbelasting
Kenmerkend voor een sociaal voordeel is dat het enerzijds niet belastbaar is bij de genieter en anderzijds niet aftrekbaar is bij de betaler. De belastingadministratie heeft hierop echter een uitzondering gemaakt. Geschenken in natura, contanten of betaalbons die gegeven worden (naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, verjaardag,…) aan alle personeelsleden zijn volledig aftrekbaar zolang een maximum van € 40,00 per jaar en per begunstigde niet overschreden wordt.

Bovendien kan u uw personeel bijkomend € 40,00 per jaar en per kind ten laste geven voor Sinterklaas, verjaardag kind,…. Ook dit bijkomend geschenk is volledig aftrekbaar.

Merk op dat uzelf als bedrijfsleider ook in aanmerking komt voor dezelfde regeling.

Fiscale behandeling op het vlak van BTW
Voor zover het geschenk aan uw personeel of hun kinderen minder bedraagt dan € 50,00 (excl. BTW) per begunstigde en per jaar is de BTW volledig aftrekbaar.

Samengevat, indien de geschenken aan uw personeel en hun kinderen beperkt worden tot € 40,00 (excl. BTW) per begunstigde en per jaar dan zijn de kosten 100% aftrekbaar en is de BTW bovendien volledig recupereerbaar.

We wensen u alvast veel creativiteit bij het zoeken naar de geschikte (relatie)geschenken. Op fiscaal vlak komt u alvast niet meer voor verrassingen te staan.

Auteur: Ward Bouckaert