Skip to main content
Legal

Warfid is van ons!

By 6 december 2018september 16th, 2019No Comments

In tijden waar ook sociale media van belang zijn bij de commercialisatie van uw product of dienst, is het nuttig om eens stil te staan of uw merk moet worden geregistreerd. Uw merk of naamsbekendheid kan na verloop van tijd een mooie meerwaarde opleveren die de moeite loont om te beschermen.

Kan u uw merk beschermen?
Voor de registratie van uw merk moet u rekening houden met een aantal wettelijke regels. Uw merk moet onderscheidend zijn. Alleen een teken dat onderscheidend is, komt in aanmerking voor registratie. Het gaat hierbij om de totaalindruk van woord- en/of beeldelementen die een merk nalaat bij het publiek. Het teken mag ook niet louter beschrijvend zijn. Dit is het geval wanneer het kenmerken van het product of de dienst beschrijft of wanneer het teken het product of de dienst aanprijst. Voorbeeld: de woorden ‘supersnelle fiets’ voor de productcategorie ‘fietsen’. Uw merk mag ook niet misleidend zijn of verwarring scheppen met reeds geregistreerde merken.

U kan het merk op verschillende wijzen beschermen:

  • woordmerk = bescherming van de naam
  • beeldmerk = bescherming van het logo of etiket waar geen tekst, letters of cijfers op voorkomen
  • beeldmerk met woordelementen = bescherming voor de specifieke combinatie van woorden en beelden in het merk. Het is geen aparte registratie van het woord op zich!

Het is van belang de correcte wijze van bescherming te kiezen. Gaat u over tot de registratie van een beeldmerk, dan wordt u logo beschermd maar niet uw merknaam. Het kan daarom aangewezen zijn uw naam als woordmerk én beeldmerk te laten deponeren.

Welke producten en diensten?
Een volgende stap is de classificatie van uw merk. U dient de producten en diensten te kiezen waarvoor u uw merk wenst te gebruiken. De classificatie bepaalt de omvang van het monopolie dat u op uw merk krijgt. Uw merkrecht geldt dus alleen voor deze producten en diensten. U moet ook het merk gebruiken voor de vermelde producten en diensten (binnen de vijf jaar). Zo niet loopt u het risico om het recht op uw merk voor deze producten en diensten te verliezen. Het indelen in klassen gebeurt volgens een internationale standaard. U kan evenwel ook opteren om uw eigen tekst in te voeren om de klasse te omschrijven. Eigen klassen moeten worden goedgekeurd.

Waar geniet u bescherming?
Sta tevens stil bij de territoriale bescherming van uw merk. Bent u enkel actief in de Benelux dan volstaat een registratie bij BOIP (Benelux Office for Intellectual Property). Overschrijdt u de landsgrenzen, dan kan u kiezen voor een Europese bescherming bij EUIPO (European Intellectual Property Office) of een wereldwijde bescherming bij WIPO (World Intellectual Property Organization)

Praktisch
De beoordelingsprocedure vergt enige tijd (ongeveer drie maanden). In sommige gevallen is het aangewezen om kort op de bal te spelen en te opteren voor de spoedprocedure (wat wel een meerprijs met zich meebrengt).

De kostprijs is afhankelijk van waar u de bescherming wenst aan te vragen. Opteert u voor een Beneluxmerk dan wordt de prijs bepaald in functie van het aantal producten- of dienstenklassen waarvoor u het merk wilt registreren (standaard: 3 klassen). Het basisrecht van een individueel Benelux merk (3 klassen) kost € 248,00. Per 1 januari 2019 wordt dit echter € 244,00 voor één klasse, € 27,00 voor een tweede klasse en € 81,00 voor een derde (en volgende) klasse(n). De bescherming geldt gedurende 10 jaar (weliswaar onbeperkt hernieuwbaar)!

Opgelet!
Wanneer u een merkregistratie aanvraagt, toetst het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom of uw merk aan deze wettelijke regels voldoet. Is dit niet het geval dan wordt uw merk niet aanvaard en worden de registratiekosten niet terugbetaald!

Na deponering kan u geen wijzigingen meer aanbrengen aan de selectie van de klassen waarvoor u bescherming heeft aangevraagd. In de toekomst kan u geen diensten of goederen meer bijvoegen. Ook al lijkt het een goed idee om zoveel mogelijk verschillende producten en diensten op uw lijst te zetten, u loopt de kans om het recht op uw merk voor deze producten en diensten te verliezen. Bovendien is de kans groter dat u in conflict komt met een ander merk.

Overweegt u een depot van uw merk, dan raden wij u aan eerst contact met ons op te nemen voor een eerste check om te vermijden dat uw merk niet wordt aanvaard of dat u niet de gepaste bescherming geniet. Vervolgens kunnen wij u bijstand verlenen bij de registratie en kan u zorgeloos uw merk verder uitbouwen.

Auteur: Elise Vercruysse