Skip to main content
Legal

E-commerce: berouw komt na de zonde

By 4 april 2018september 4th, 2019No Comments

Juli 2017, de federale regering tweet fier dat er een akkoord (i.e. Zomerakkoord) bereikt is over een resem sociaal-economische hervormingen. Eén van deze maatregelen betreft een versoepeling voor de invoering nacht- en zondagsarbeid in de e-commerce sector via een aanpassing van het arbeidsreglement en een lastenverlaging voor deze uren.

De feeststemming die heerste binnen de federale regering op Tomorrowland stond in schril contrast met de bedroevende sfeer bij de sectorfederatie Comeos die het akkoord beschreef als een “lege doos”. Enkel arbeid vanaf middernacht (00.00u – 05.00u) werd versoepeld, arbeid van 20.00u-24.00u kon echter nog steeds belet worden door een vakbond en geniet niet van een lastenverlaging.

Zalando

Slechts enkele maanden na het “historische” akkoord, wordt de vrees werkelijkheid. België grijpt vermoedelijk naast het nieuwe distributiecentrum van de Duitse e-commercegigant Zalando en de daarbijhorende 1.500 jobs. Wellicht zal Nederland de nieuwe locatie worden van dit distributiecentrum, dat in zal staan voor de verdeling in… België en Frankrijk, extra pijnlijk dus.

De hoge loonkosten en de beperkte mogelijkheden voor nachtwerk zijn de hoofdredenen die naar boven komen.

Uitbreiding lastenverlaging

In het begrotingsakkoord afgesloten medio maart heeft de federale regering enkele kleine hervormingen opgenomen, waarvan de lastenverlaging voor nachtwerk in de e-commerce de meest opvallende is. Na het Zalando-debacle zal de arbeid tussen 20.00u – 24.00u ook kunnen genieten van de reeds bestaande lastenverlaging uit het Zomerakkoord. De bijkomende lastenverlaging zou resulteren in een daling van de loonkost van ongeveer 15% en moet de loonkloof met Nederland en Duitsland verkleinen.

De sectorfederatie reageert optimistisch op de bijkomende lastenverlaging en verwacht een extra jobcreatie.

Conclusie

De federale regering wou inspelen op de groeiende impact van de e-commerce door bepaalde hervormingen voor te stellen. Ondanks de positieve insteek, zijn er na enkele maanden reeds enkele hiaten naar boven gekomen met verregaande gevolgen. We kunnen enkel maar hopen dat de bijkomende lastenverlaging eenzelfde ontgoocheling zal vermijden.

Auteur: Maxime Destaebel