Skip to main content
Tax

De DBI-Bevek combineert het beste van twee werelden voor de belegger in aandelen

By 4 april 2018september 4th, 2019No Comments

Zoals elke particulier belegger beschikt ook een vennootschap wel eens over een goed gevuld spaarpotje dat ze geruime tijd kan missen. Bij een goed beheer zal het bestuursorgaan op zoek gaan naar bepaalde interessante mogelijkheden om de overschotten aan liquide middelen op korte, middellange of lange termijn aan het werk te zetten. Maar op die zoektocht loopt ze echter de fiscus tegen het lijf die in principe alle meerwaarden en inkomsten uit beleggingen aan de vennootschapsbelasting onderwerpt. Tot eind 2017 kon hieraan ontsnapt worden door o.a. te beleggen in beursgenoteerde aandelen aangezien de gerealiseerde meerwaarden daarop in principe waren vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Maar in het kader van het Zomerakkoord is ook deze vrijstelling voor de bijl gegaan voor “kleine” beleggers. De ene zijn dood is echter de andere zijn brood. De minder gekende DBI-bevek zou hierdoor wel eens als een feniks uit zijn as kunnen herrijzen…

Een belegging in beursgenoteerde aandelen versus beleggen via een bevek

Beleggen in beursgenoteerde aandelen vergt een zekere opvolging indien u niet wenst dat uw vennootschap na enige tijd met een financiële kater wordt opgezadeld. Bij voorkeur worden ook niet alle eieren in één en dezelfde mand gelegd indien u een zekere risicospreiding wenst in te bouwen.

Een logisch alternatief is een belegging in een bevek indien u het beheer wenst over te laten aan specialisten of indien uzelf te weinig tijd of zin heeft om u in deze materie te verdiepen. Spijtig genoeg zijn de gerealiseerde meerwaarden en ontvangen dividenden van een gewone bevek volledig belastbaar. De eventueel gerealiseerde minderwaarden zijn op de koop toe fiscaal niet aftrekbaar. Of een mooi staaltje dat onze regering met twee maten meet …

De DBI-bevek vormt een beter alternatief

Om het nadeel dat dividenden en meerwaarden van gewone beveks worden belast te counteren, werd jaren geleden de DBI-bevek boven de doopvont gehouden. DBI staat voor “definitief belaste inkomsten” en werd in het leven geroepen om dubbele belasting op dividenden te vermijden.

Fundamenteel gezien verschilt deze bevek niet van andere beveks, alleen worden er bepaalde fiscale voorwaarden aan verbonden. Zo komen de dividenden van een DBI-bevek in aanmerking voor de DBI-aftrek in de vennootschapsbelasting onder de volgende strikte voorwaarden:

  • De statuten van de bevek voorzien dat jaarlijks tenminste 90% van de geïnde dividenden en gerealiseerde meerwaarden – na aftrek van bepaalde kosten – aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.
  • De inkomsten van de bevek voldoen aan de volgende voorwaarden:
    • Wat betreft dividenden: dat deze zelf in aanmerking komen voor de DBI-aftrek.
    • Wat betreft meerwaarden: dat deze afkomstig zijn van deelnemingen die kunnen genieten van de meerwaardevrijstelling.

Kortom: er moet worden belegd in “goede” aandelen van bedrijven waarvan de winsten aan een normaal belastingregime zijn onderworpen en die recht geven op de DBI-aftrek. Daardoor worden bijvoorbeeld ondernemingen uitgesloten met activiteiten in belastingparadijzen.

In de praktijk voldoen de uitgegeven DBI-beveks in principe aan al de gestelde voorwaarden zodat u daar alvast niet van wakker hoeft te liggen. De door uw vennootschap ontvangen dividenden worden dus volledig vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Ook de (hopelijk) gerealiseerde meerwaarde op de DBI-bevek wordt volledig vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dat scheelt meer dan een slok op de borrel…

Tot eind 2017 leidden dergelijke beveks een sluimerend bestaan wegens de negatieve impact op de berekeningsbasis voor de aftrek voor risicokapitaal. Doordat deze aftrek voortaan niets meer voorstelt merken heel wat banken en beursvennootschappen hernieuwde interesse in deze naar onze mening toch wel interessante beleggingsvorm. Er worden zelfs nieuwe DBI-beveks uitgegeven.

Wellicht biedt ook uw bank of beursvennootschap wel een DBI-bevek aan. Maar opgelet voordat u onmiddellijk opdracht geeft aan uw bankier om zo’n DBI-bevek aan te kopen. Kijk ook eens kritisch naar de samenstelling van de aandelenportefeuille, de aangerekende beheerskosten, de kwaliteit van het fondsenhuis, … Het is immers de bedoeling dat u(w)(vennootschap) er rijker van wordt en niet uw bankier. Vergeet ook niet uit het oog dat uw bevek fors in waarde kan dalen bij storm op de beurzen.

Tenslotte belegt u nog altijd – zij het via een omweg – 100% in aandelen. Geen kaas dus voor wie niet goed tegen forse koersschommelingen kan. Maar op lange termijn echter zou een dergelijk fonds u toch een mooi rendement moeten opleveren …

Auteur: Bart Vermoesen