Skip to main content
Algemeen

Reprografievergoeding voor elke print of fotokopie: paperless heeft meer voordelen dan u denkt

By 30 juli 2021No Comments

Vele ondernemingen krijgen een factuur van Reprobel in de bus. Reprobel wie? Reprobel wat? Velen vragen zich dan ook af of zij dit dienen te betalen. Het antwoord is: “ja”.

Wie is Reprobel?
Reprobel is een beheersvennootschap die auteurs- en wettelijke vergoedingsrechten int en deze doorstort naar de rechthebbende auteurs. Zij is een privé vennootschap belast met een specifieke inningsopdracht inzake de wettelijke vergoedingen. Zij wordt gecontroleerd door de FOD Economie.

Welke vergoedingen?
Indien u een auteursrechtelijk werk kopieert, dient een auteur normaliter zijn toestemming hiervoor te geven. Echter, indien u fotokopieën en prints van auteursrechtelijk beschermde werken beroepsmatig gebruikt, dan is niet steeds die toelating vereist. Maar de auteurs hebben wel recht op een vergoeding. Het is deze reprografievergoeding die Reprobel int.
Voorbeeld: u print een artikel af en geeft dit aan een collega. In dit geval is geen toestemming van de auteur vereist, maar heeft deze laatste wel recht op een vergoeding.

Aangifte en bedrag vergoeding
De factuur die u reeds ontving zonder dat u een aangifte indiende, is gebaseerd op een schatting. U kan steeds een gecorrigeerd aantal prints/kopies/scans/… doorgeven. Sommige bedrijven krijgen ook de vraag om tegen een welbepaalde termijn een aangifte in te dienen. U bent verplicht hierop in te gaan. Indien u de aangifte niet indient, zal er een factuur met een geschat aantal prints en fotokopieën worden bezorgd. Indien u meent geen prints of fotokopieën gemaakt te hebben, dan dient u een nihil aangifte in te dienen. Uiteraard is dit zeer zeldzaam. Bij een nihil aangifte volgen dan ook soms wel eens controles.

Hoeveel de vergoeding bedraagt, wordt berekend op basis van het aantal prints en fotokopieën. Daarnaast bent u ook in de mogelijkheid om licenties met Reprobel af te sluiten, waardoor u een vast bedrag betaalt. Op de website van Reprobel vindt u de verschillende formules. (www.reprobel.be).

Auteur: Nesrine Jelti (26 juli 2021)