Skip to main content
Algemeen

Nieuwe steunmaatregel: het Vlaams beschermingsmechanisme

By 9 september 2020No Comments

Begin augustus kondigde de Vlaamse regering een bijkomende steunmaatregel aan. In tegenstelling tot de Hinder-, Compensatie- en Ondersteuningspremie betreft het deze keer geen toekenning van een forfaitair bedrag. Met het Vlaams beschermingsmechanisme poogt de Vlaamse regering te voorzien in een bijdrage die in verhouding staat tot de vaste kosten van ondernemingen die nog steeds sterke (omzet)hinder ondervinden omwille van de coronamaatregelen.

Wie komt in aanmerking?

Samengevat komt uw onderneming in aanmerking als zij:

  • Haar omzet met 60% of meer ziet dalen in de periode 08/2020 – 09/2020 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar;
  • Voldeed aan de voorwaarden om recht te hebben op de Hinder- of Compensatiepremie;
  • Niet vrijwillig gesloten was (en dus m.u.v. het jaarlijks verlof open is gebleven).

Bedrijven die nog steeds verplicht gesloten zijn (bv. discotheken, wellnesscentra die niet privé te boeken zijn, …) komen niet in aanmerking gezien ze nog steeds de dagvergoeding van de Hinderpremie ontvangen.

Omvang van de steun?
Het steunbedrag zal 7,5% van de omzet (excl. BTW) over de periode 08/2019 – 09/2019 bedragen, met een absoluut maximum van € 15.000,00 per onderneming.
Ondernemingen die in de periode 08/2020 – 09/2020 minder openingsdagen hadden dan in de dezelfde periode vorig jaar hebben slechts recht op een halve premie.

Ook zelfstandigen in bijberoep met een netto belastbaar inkomen in 2019 tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en die als loontrekkende minder dan 80% zijn tewerkgesteld, hebben recht op een halve premie.

Ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden of cateringdiensten verrichten komen slechts in aanmerking voor de maximale premie als ze gebruik maken van een geregistreerd kassasysteem. Indien dat niet het geval is, wordt het maximum vastgelegd op € 3.000,00.

Aanvraag
De premie zal aangevraagd kunnen worden bij Vlaio vanaf oktober en dient ten laatste op 15 november 2020 ingediend te worden.

Ondernemingen die door de recente verstrengde maatregelen (bv. ingevolge de beslissingen van de gouverneur van Antwerpen) verplicht gesloten werden, kunnen echter wel reeds een voorschot van € 2.000,00 aanvragen.

De omzetdaling zal bij de indiening opnieuw verklaard moeten worden op eer. U dient wel in staat te zijn het omzetverlies te staven aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdregistratie. De bewijsstukken dienen 5 jaar ter beschikking gehouden te worden.

De nieuwe steunmaatregel Vlaams Beschermingsmechanisme is ongetwijfeld welkom bij diegene die er aanspraak op kunnen maken. Of deze maatregel er in zal slagen om de bedrijven met hogere vaste kosten een hogere premie toe te kennen is echter een open vraag.

Auteur: Ward Bouckaert (31 augustus 2020)