Skip to main content
Tax

Woonbonus binnenkort afgeschaft! Tijd voor actie?

By 15 november 2019december 5th, 2019No Comments

Ondertussen heeft de media het nieuws wijdverspreid: de Vlaamse woonbonus wordt afgeschaft! Bij mensen met concrete plannen tot de aankoop van een woning heeft dit geleid tot onmiddellijke actie. Ook voor mensen die reeds een hypothecaire lening lopen hebben voor de eigen woning kan het echter de moeite lonen om nog voor het einde van het jaar actie te ondernemen door de huidige lening te herfinancieren.

De Vlaamse woonbonus
De woonfiscaliteit in België blinkt, op zijn zachtst gezegd, niet uit in zijn eenvoud. De gewesten zijn bevoegd om fiscale voordelen te verlenen voor uitgaven die betrekking hebben op de eigen woning. De federale overheid, daarentegen, is bevoegd voor het verlenen van fiscale voordelen op alle andere woningen (bv. 2de woning). Op beide niveaus zijn er door de vele hervormingen van de woonfiscaliteit verschillende systemen ontstaan met name bouwsparen, langetermijnsparen en de woonbonus.

De Vlaamse overheid had binnen het systeem van woonbonus ondertussen reeds drie subsystemen voorzien: de oude Vlaamse woonbonus, de nieuwe Vlaamse woonbonus en de geïntegreerde Vlaamse woonbonus. Nu besliste de Vlaamse overheid dus om een einde te stellen aan haar vele “vereenvoudigingen” en de Vlaamse woonbonus af te schaffen vanaf 01/01/2020.

De herfinancieringslening
Met een herfinancieringslening wordt het nog niet afgeloste kapitaalgedeelte van de huidige lening geherfinancierd. Dit kan zowel bij dezelfde als bij een andere bank. Daarnaast kan bij een herfinanciering ook de resterende looptijd verlengd of ingekort worden.

Wat interessant is, is dat een herfinancieringslening fiscaal beschouwd wordt als een voortzetting van de oorspronkelijke lening. Indien u met andere woorden een herfinanciering doet van uw huidige lening, die valt onder het gunstige systeem van de Vlaamse woonbonus, en hiermee de looptijd van de lening verlengt, kan u langer genieten van die fiscale voordelen van de Vlaamse woonbonus.

Onderstaand voorbeeld kan dit verduidelijken:
Sofie en Jan zijn in januari 2013 een hypothecaire lening van € 200.000,00 aangegaan voor het verwerven van hun enige en eigen woning over een looptijd van 15 jaar. De lening valt onder het systeem van de oude Vlaamse woonbonus. In het voorbeeld gaan we ervan uit dat het marginaal belastingtarief bij beiden 50% is en dat ze geen kinderen hebben.

Sofie en Jan genieten met hun oude Vlaamse woonbonus elk van volgend fiscale voordelen:

 • Bedrag woonbonus:
  » Basisbedrag € 2.280,00
  » Toeslag 1ste tien jaar (zolang dit nog steeds de enige woning is): € 760,00
 • Fiscaal voordeel: marginaal tarief (minimaal 30% en maximaal 50%)

Over de periode 2013-2022 realiseren Sofie en Jan jaarlijks een belastingbesparing van € 3.040,00 (= 2 x (€ 2.280,00 + € 760,00) x 50%). De laatste 5 jaren van de lening daalt de gezamenlijke jaarlijkse belastingbesparing naar € 2.280,00 (= 2 x (€ 2.280,00) x 50%).

Per 31/10/2019 bedraagt het openstaande kapitaalsaldo van de huidige lening nog € 114.485,00. Over de resterende periode (2019-2027) zou er, abstractie makende van actualisatie, nog een totaal belastingvoordeel van € 23.560,00 gerealiseerd kunnen worden.

Sofie en Jan beslissen om hun maandelijks besteedbaar budget te verhogen door middel van een herfinanciering van de huidige lening. Met de herfinancieringslening zullen ze het resterende openstaande kapitaalsaldo spreiden over 20 jaar. Door de verlenging van de termijn kunnen Sofie en Jan eveneens langer genieten van de fiscale voordelen van de oude Vlaamse woonbonus. Over de resterende periode (2019-2039) zou er door de herfinanciering, abstractie makende van actualisatie, een totaal belastingvoordeel van € 48.640,00 gerealiseerd kunnen worden.

Daartegenover staat dat er over de resterende looptijd van de lening meer intresten betaald zullen worden. De huidige lening van Sofie en Jan, die een tweetal jaar geleden reeds geherfinancierd werd, heeft een rentevoet van 1,50%. De intrestvoet van de nieuwe herfinancieringslening bij dezelfde bank bedraagt 1,95%.

Voordeel verlenging lening:

 • Nieuw belastingvoordeel:             € 48.640,00
 • Initieel belastingvoordeel:          – € 23.560,00
 • Wederbeleggingsvergoeding:         – € 430,00
 • Bijkomende intresten:                  – € 16.655,34
  TOTAAL VOORDEEL:             € 7.994,66

Bovenstaand voorbeeld toont aan dat het de moeite kan lonen om de huidige lening, die valt onder het systeem van de Vlaamse woonbonus, nog voor 01/01/2020 te verlengen door middel van een herfinancieringslening. Dergelijke verlenging wordt minder interessant naarmate:

 • het openstaande kapitaalbedrag van de huidige lening minder hoog is (de fiscale korf moet jaarlijks immers voldoende gevuld geraken);
 • de resterende looptijd van de huidige lening langer is (de banken staan immers geen onbeperkte verlenging toe en de hypothecaire inschrijving is beperkt tot 30 jaar);
 • de herfinanciering bij een andere bank gebeurt (de kosten voor het schrappen en vestigen van een nieuwe hypotheek lopen immers op);
 • en uw huidige lening geen aanspraak maakt op het systeem van de oude Vlaamse woonbonus.

Een bijkomend voordeel van de verlenging van de lening is dat uw maandelijkse terugbetaling aan de bank een stuk verlaagd kan worden. Als u deze middelen op een nuttige manier kan beleggen realiseert u dus nog een bijkomend voordeel.

Auteur: Ward Bouckaert (29 oktober 2019)