Skip to main content
Tax

Voordelen Alle Aard: een aardverschuiving op til?

By 19 augustus 2019september 17th, 2019No Comments

We kunnen u in hartje zomer verwarmen met een zeer leuk nieuwtje betreffende de forfaitaire waardering van Voordelen Alle Aard (VAA)! Tot nu toe was het eigenlijk een vaststaande regel dat er niet te tornen valt aan de forfaitaire waardering van voordelen die de wetgever in het wetboek ingeschreven heeft. Het fictief inkomen (de VAA, dus) dat u bijvoorbeeld ontvangt wanneer u gratis in een woning van de vennootschap woont, is het resultaat van de wettelijk opgelegde formule. In casu “geïndexeerd KI x 200/60”. En als de huurprijs op de woningmarkt veel lager blijkt te zijn? Pech! Het VAA is wat het is, ge moogt niet lager gaan… (En de fiscus mag ook niet hoger gaan.)

Maar nu komt het: ook inzake het krijgen van leningen van uw eigen vennootschap bestaan er forfaits: u diende in 2018 op een intrest van 8,94% getaxeerd te worden. En als u nu eens 4,5% betaalt aan uw vennootschap, wat volgens u de marktrente is: geniet u dan eigenlijk nog een voordeel? “Ja”, zegt de fiscus: aanvullen tot 8,94% die handel. “Nee”, zegt de belastingplichtige, ik betaal wat het waard is en heb dus geen voordeel en dus zijn de regels met betrekking tot het VAA niet eens van toepassing. Daar kwam dus ruzie van, die nu door het Hof van Beroep van Antwerpen beslecht werd. “Geen extra voordeel”! Het werkelijk voordeel moet/mag belast worden, geen fictie, oordeelt het Hof. Wat een formidabele beslissing! Misschien maakt één zwaluw de lente niet op zijn ééntje, maar toch… Wie die rechters weet wonen: geef ons vlug het adres door aub, een karrevracht pralines, een scheepslading bloemen en een oplegger wijnpakketten staan hier al te drummen om bij die mensen afgeleverd te worden…

Auteur: Jan Baert (14 augustus 2019)