Skip to main content
Algemeen

Heeft u al eens aan deze steunmaatregelen gedacht?

By 19 augustus 2019december 23rd, 2019No Comments

Als ondernemer hebt u in bepaalde omstandigheden recht op de toekenning van een subsidie of andere steunmaatregel. Enkele daarvan kent u ongetwijfeld al. Ze zijn dan ook al vrij goed ingeburgerd. Denk maar aan de hinderpremie bij openbare werken, de winwinlening, de investeringsaftrek of zelfs de subsidie KMO-portefeuille opleidingen voor uzelf of uw personeel. Er bestaan echter ook enkele minder bekende, doch niet altijd minder interessante gunstmaatregelen. We pikken er hieronder enkele voor u uit!

De ontwikkeling en vertaling van digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie

Kmo’s met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest kunnen bij Flanders Investment & Trade (FIT) een subsidie bekomen voor de ontwikkeling of vertaling van een meertalige website, webshop of ander digitaal bedrijfscommunicatiemiddel (social media, …) als … en nu komt het … dit ook kadert in de ondersteuning van de export uit België.

Concreet spreekt men over een forfaitaire bijdrage van € 1.500,00 per goedgekeurd dossier maar dit kan oplopen tot € 2.250,00 per dossier op voorwaarde dat u in de laatste 7 jaar niet meer dan 5 aanvragen hebt ingediend bij FIT. Met een maximum van € 200.000,00 over 3 jaar tijd. U dient over een ondernemingsnummer te beschikken en u mag geen sociale of fiscale schulden hebben als u hiervan wenst te genieten.

Toegegeven, het feit dat de website moet dienen ter bevordering van de Belgische export is wel een mogelijk struikelpunt. De vraag is ook wanneer iets als ‘exportbevorderend’ mag worden beschouwd.

Maar werkt u internationaal en verkoopt u soms producten buiten de Europese Unie, aarzel zeker niet om ons te contacteren zodat wij voor u kunnen nagaan of u hiervoor in aanmerking komt.

Deelname aan een buitenlandse beurs of niche-evenement

Eveneens bij FIT kunnen Vlaamse kmo’s een subsidie verkrijgen voor de deelname aan beurzen (tussen € 5.000,00 en € 7.500,00 per beurs) of specifieke nichemarkt-evenementen (tussen € 2.500,00 en € 3.750,00 per evenement) met internationale uitstraling. Ook hier gelden dezelfde
voorwaarden: over een ondernemingsnummer beschikken, geen sociale of fiscale schulden hebben, minder dan 250 werknemers tewerkstellen en een ‘normale’ jaaromzet hebben (= max. 50 miljoen euro!).

Op www.expodatabase.com kunt u nagaan welke beurzen in aanmerking komen voor de eerste en grootste tussenkomst. Voor de niche-evenementen bestaat er geen limitatieve lijst. Neemt u dus deel aan een grensoverschrijdende beurs of evenement die niet op de lijst staat, bestaat de kans dat u in aanmerking komt voor de tweede tegemoetkoming.

Let wel, er wordt wel een actieve deelname aan de beurs verwacht. U krijgt dus geen subsidie om een buitenlandse beurs alleen maar te bezoeken. Men verwacht de opbouw van een beursstand, promotie daaromtrent, enzovoort. De uiteindelijk premie wordt o.a. bepaald aan de hand van de gehuurde standoppervlaktes en de hoogte van de reis- en verblijfkosten (enkel indien buiten de EER).

Individuele beroepsopleiding binnen de eigen onderneming (IBO)

De laatste steunmaatregel die we hier bespreken, is bij velen onder u reeds gekend, doch verdient die nog eens in de spotlights te worden gezet. Het is een uiterst gunstige maatregel die soms nog eens te snel over het hoofd wordt gezien.

Kort samengevat: ondernemingen kunnen een werkzoekende zelf opleiden binnen de eigen onderneming, via een bemiddeling door de VDAB. Afhankelijk van de te ontwikkelen vaardigheden, kan de opleiding 1 tot 6 maanden duren. Na beëindiging van de opleiding, en als deze succesvol was uiteraard, kunt u de opgeleide persoon aanwerven via een gewone arbeidsovereenkomst.

Maar waar zit hem nu precies het voordeel?
Wel, de werkgever betaalt tijdens de IBO-opleidingsperiode geen loon, noch RSZ, doch enkel een maandelijkse forfaitaire vergoeding aan de VDAB (zie onderstaand schema). Ondanks de RSZ-vrijstellingen- en verminderingen die de laatste jaren werden ingevoerd voor de aanwerving van de eerste en de daaropvolgende werknemers, blijft de IBO-vergoeding nog steeds een pak voordeliger. Bovendien kunt u op die manier iemand zelf opleiden met oog voor de interne keuken van uw bedrijf, iets wat ongetwijfeld naar de toekomst toe een meerwaarde kan bieden.

Heeft u al eens aan deze steunmaatregelen gedacht?

Ook voor de cursist/werknemer is de regeling trouwens interessant. Hij/zij verkrijgt bovenop de eventuele uitkering (vervangingsinkomen) een IBO-premie tot minstens 80% van het gemiddeld gewaarborgd minimuminkomen wordt bereikt.

Alle ondernemers die gevestigd zijn in Vlaanderen of Brussel komen in principe in aanmerking voor deze maatregel. De werknemer dient ingeschreven te zijn bij de VDAB en mag voordien nog niet voor de onderneming hebben gewerkt, tenzij als interim of als jobstudent en op voorwaarde dat er nog bijkomende competenties moeten worden aangeleerd na deze periode.

Ook interessant om weten is dat ook werkzoekenden die al langdurig werkloos zijn of een arbeidshandicap hebben in aanmerking komen hiervoor. Voor deze personen bestaat er een apart regime, K-IBO genaamd. Deze variant op de IBO-regeling biedt een nog meer flexibele looptijd en is bovendien gratis voor de werkgever.

En start u de samenwerking via IBO op met een anderstalige werkzoekende? Weet dan dat de VDAB gratis taalondersteuning
op de werkvloer aanbiedt.

Zoals u ziet, bestaan er soms steunmaatregelen waar u spontaan niet altijd onmiddellijk aan denkt. Het zou spijtig
zijn om te mislopen waar u recht op hebt. Aarzel daarom niet ons te contacteren indien u vermoedt in aanmerking te
komen voor een specifieke maatregel. Uiteraard denken wij op dat vlak met u mee en gaan wij u hieromtrent dan ook
adviseren waar het kan.

Auteur: Tom Simoens (23 juli 2019)