Skip to main content
Tax

Vergroening bedrijfswagens: een blik op de fiscale maatregelen

By 7 juli 2021No Comments

U zal het maar meemaken om vandaag als ondernemer voor de keuze van een nieuwe personenwagen te staan. Gaat u nog een (mogelijk laatste) keer voor een wagen op fossiele brandstof, of maakt u reeds de overstap naar een elektrische wagen? De regering heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat ons alvast een beeld geeft over de intenties op het vlak van de autofiscaliteit de komende jaren.

Personenwagens aangekocht vóór 01/07/2023
Op heden wordt de fiscale aftrek bepaald aan de hand van de CO2-uitstoot van de wagen. Meer specifiek bedraagt de aftrek: 120% – (0,5% × brandstofcoëfficiënt × CO2-uitstoot in gr/km), waarbij de brandstofcoëfficiënt 1 is voor dieselmodellen, 0,95 voor auto’s met een benzine- of lpgmotor en 0,90 voor auto’s van minder dan 12 fiscale pk die rijden op aardgas. De toepassing van de huidige formule resulteert in een fiscale aftrek van minimum 40% en maximum 100%. Hoe lager de CO2-uitstoot, hoe hoger de fiscale aftrek uiteraard.

Door te kiezen voor een hybride wagen, die op papier alvast een lagere CO2-uitstoot heeft, kan u de fiscale aftrek al een flink stuk verhogen. Let er bij de aankoop van dergelijke wagen op dat de batterijcapaciteit minstens 0,5 kWh per 100 kg én de CO2-uitstoot minder dan 50 gr/km bedraagt. Zo niet, zal de fiscus met plezier de CO2-uitstoot (van wat zij uw “fake hybride” zal noemen) gelijk trekken met die van een gelijkaardige personenwagen die puur op fossiele brandstof rijdt. Dan heb je wél een duurdere wagen gekocht, maar geen fiscaal voordeel.

Volledig elektrische personenwagens zijn 100% aftrekbaar.

Personenwagens die vóór 01/07/2023 werden aangekocht, zouden hun huidige fiscale aftrek behouden voor de volledige gebruiksduur.

Personenwagens aangekocht tussen 01/07/2023 en 31/12/2025
Voor de personenwagens met verbrandingsmotor die aangekocht worden in de periode tussen 01/07/2023 en 31/12/2025 zou nog steeds de huidige formule toegepast worden met volgende aanpassingen:

 • Er zal geen minimumpercentage meer gehanteerd worden;
 • De aftrek zal niet voor de volledige gebruiksduur van toepassing zijn. De maxi maximumaftrek zal immers dalen vanaf 2025:
  • 2025: 75%;
  • 2026: 50%;
  • 2027: 25%;
  • 2028: 0%.

Gebruikers van hybride personenwagens die aangeschaft worden vanaf 01/01/2023 zouden door een beperking van de aftrek op benzine- en dieselkosten tot 50% aangemoedigd worden om vooral elektrisch te rijden.

Volledig elektrische personenwagens aangekocht tijdens deze periode genieten nog van een aftrekbaarheid van 100% voor de volledige gebruiksduur.

Personenwagens aangekocht vanaf 01/01/2026
Voor personenwagens met verbrandingsmotor aangekocht vanaf 2026 zal er geen enkele kostenaftrek meer aanvaard worden.

Enkel elektrische wagens en wagens die op waterstof rijden, zullen nog van een fiscale aftrek kunnen genieten. Om te vermijden dat we binnenkort met z’n allen met een elektrische bedrijfswagen in de file staan, zal ook de fiscale aftrek voor deze wagens afgebouwd worden. Afhankelijk van het jaar van aanschaffing zouden deze wagens kunnen genieten van volgende fiscale aftrek voor de volledige gebruiksduur:

 • 2026: 100%;
 • 2027: 95%;
 • 2028: 90%;
 • 2029: 82,5%;
 • 2030: 75%;
 • 2031: 67,5%.

Fiscale stimuli laadpalen
Om de aangroei van laadpalen drastisch te versnellen, wordt voorzien in bijkomende steunmaatregelen die snel afgebouwd worden in de tijd.

Ondernemingen die investeren in een publiek toegankelijk laadstation kunnen genieten van een verhoogde kostenaftrek:

 • 200% op investeringen tussen 01/09/2021 – 31/12/2022;
 • 150% op investeringen tussen 01/01/2023 – 31/08/2024.

Het effectieve belastingvoordeel hangt af van het toepasselijke belastingtarief (vennootschappen: max. 25%; eenmanszaken: max. 50%) toegepast op het verhoogde investeringsbedrag.

Particulieren die thuis investeren in een intelligent laadstation dat enkel gebruik maakt van groene stroom kunnen genieten van een belastingvermindering in de personenbelasting:

 • 45% op investeringen tussen 01/09/2021 – 31/12/2022;
 • 30% op investeringen in 2023;
 • 15% op investeringen in 2024.

Het investeringsbedrag waarop de belastingvermindering wordt berekend is, in tegenstelling tot bij ondernemingen, beperkt tot € 1.500,00 per laadpaal en per belastingplichtige. Het maximale belastingvoordeel bedraagt hier dus € 675,00.

Ondernemers die nog een wagen met verbrandingsmotor wensen aan te schaffen doen dit best vóór 01/07/2023 om nog te genieten van de huidige aftrekregeling voor de volledige gebruiksduur. Daarna wordt de fiscale aftrek op deze wagens drastisch afgebouwd.

Ondernemers die reeds overtuigd zijn van de mogelijkheden van een volledig elektrische wagen genieten nog t.e.m. 2026 van 100% aftrekbaarheid voor de volledige gebruiksduur. De fiscale stimuli voor de installatie van laadpalen loopt wel reeds in 2024 ten einde. Bovenstaande is gebaseerd op een wetsontwerp dat binnenkort omgezet zou moeten worden in een wet. Hoe de overheid de inkomstendaling uit accijnzen zal opvangen, dient nog bekeken te worden, wij hopen uiteraard dat we binnenkort niet groen lachen bij de eerstvolgende fiscale hervorming.

Auteur: Ward Bouckaert (01/07/2021)