Skip to main content
Tax

Uw uitgaven voor verwarming en elektriciteit worden vanaf 2022 mogelijks zwaarder belast bij u als bedrijfsleider

By 4 februari 2022april 20th, 2022No Comments

Uitgaven-voor-verwarming-en-elektriciteit-worden-vanaf-2022-mogelijks-zwaarder-belast-bij-u-als-bedrijfsleider-accountancy

Misschien laat u als bedrijfsleider uw elektriciteits- en verwarmingskosten van uw privéwoning op naam van de vennootschap factureren. Op zich is dat wettelijk toegelaten en was (is) dit meestal een interessante piste om bepaalde privékosten door uw vennootschap te laten betalen. Maar spijtig genoeg heeft onze regering onlangs de regels wat aangescherpt met ingang vanaf 2022 …

Uw vennootschap betaalt uw energiefactuur
Staat het contract voor gas en elektriciteit op naam van uw vennootschap en wordt hiermee ook het privégedeelte van uw woning van energie voorzien, dan worden deze uitgaven als een loon beschouwd en wordt u in de personenbelasting belast op een voordeel alle aard dat jaarlijks wettelijk wordt vastgesteld op een vast bedrag, ongeacht het werkelijke verbruik door u privé en dus ongeacht de werkelijke kostprijs die wordt gedragen door uw vennootschap.

Als bedrijfsleider wordt u belast op volgende voordelen alle aard:

Tabelartikelbv

Worden naast de elektriciteitsfacturen ook de verwarmingskosten betaald of vice versa, dan zal er u in totaliteit een voordeel van € 3.190,00 worden aangerekend voor inkomstenjaar 2022. De verwarming hoeft niet noodzakelijk op basis van gas of elektriciteit te gebeuren. Ook verwarming op basis van stookolie, hout, … komt in aanmerking. Het forfait voor verwarming en elektriciteit wordt geacht – zij het enkel indien beide forfaits van toepassing zijn – inclusief water te zijn. Wordt uw waterverbruik aan uw vennootschap gefactureerd, dan wordt u dus niet belast op een bijkomend voordeel alle aard.

U kan ook vrij kiezen of u verwarming ofwel elektriciteit door uw vennootschap laat betalen. Een combinatie van beide is niet verplicht, waardoor u kan optimaliseren door één van beide toch privé te blijven betalen (of op uw rekening courant binnen uw vennootschap te boeken) indien de werkelijke kostprijs minder bedraagt dan voormelde bedragen.

Op voorwaarde dat de totale facturen voor elektriciteit en/of verwarming meer bedragen dan voormelde bedragen, doet u dus een goede zaak. Op het surplus wordt u immers niet belast en dit vormt een extra kost in uw vennootschap die in principe fiscaal aftrekbaar is.
Opgelet: staan de facturen voor uw nutsvoorzieningen op privénaam en worden deze betaald door de vennootschap en in kosten geboekt, dan kan u geen toepassing maken van bovenstaande forfaits en wordt u belast op het factuurbedrag zelf dat slaat op het privégebruik.

Vanaf 2022 is het uit met de pret
Bovenstaande principes blijven vanaf 2022 nog steeds overeind, zij het dat er een bijkomende voorwaarde wordt opgelegd. De voormelde forfaitaire bedragen blijven enkel van toepassing indien de privéwoning waarvoor uw vennootschap uw verwarmings- en/of elektriciteitskosten betaalt, ook door haar ter beschikking wordt gesteld. Dit komt er dus op neer dat uw vennootschap eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder, …. moet zijn van uw privéwoning. Of de vennootschap huurt voor u als bedrijfsleider een woning en u wordt voor het privégebruik belast op een voordeel alle aard.

Wordt uw privéwoning dus niet door uw vennootschap ter beschikking gesteld, dan wordt het voordeel alle aard voor verwarming en elektriciteit bepaald op basis van de werkelijke waarde die deze voor u vertegenwoordigen. Of m.a.w. in dat geval zal het voordeel alle aard in principe overeenstemmen met de werkelijke kost in uw vennootschap en dus gelijk zijn aan de gefactureerde bedragen.

Voorbeeld
Camillia is bestuurder van vennootschap EL CAPITAL BV en deze betaalt in 2022 een totaal bedrag aan elektriciteitsfacturen van € 3.000,00 inclusief Btw en € 4.000,00 inclusief Btw aan verwarming. Van de woning wordt 10% beroepsmatig aangewend voor de activiteiten van de vennootschap.

Op basis van bovenstaande gegevens zal Camillia belast worden op de volgende voordelen alle aard voor inkomstenjaar 2022:

 • Woning wordt niet ter beschikking gesteld door de vennootschap:
  • Voordeel alle aard:
   • Verwarming: € 4.000,00 x 90% = € 3.600,00
   • Elektriciteit: € 3.000,00 x 90% = € 2.700,00
 • Woning wordt wel ter beschikking gesteld van de vennootschap:
  • Voordeel alle aard:
   • Verwarming: € 2.130,00
   • Elektriciteit: € 1.060,00

Vanaf 2022 wordt het dus minder voordelig om de elektriciteits- en verwarmingskosten van uw privéwoning te laten factureren op naam van uw vennootschap wanneer diezelfde woning niet door uw vennootschap aan uzelf ter beschikking wordt gesteld. U hoeft zeker niet onmiddellijk uw contract op te zeggen en naar u privé over te zetten indien u zich in deze situatie bevindt. A rato van het effectieve beroepsgebruik is de Btw immers aftrekbaar en op dat gedeelte is er ook geen sprake van een te belasten voordeel.

Auteur: Bart Vermoesen (26 januari 2022)