Skip to main content
Tax

Uw bedrijfswagen verkopen? Maak gebruik van de BTW -tolerantie!

By 1 februari 2023maart 9th, 2023No Comments

Uw-bedrijfswagen-verkopen-maak-gebruik-van-de-btw-tolerantie-accountant-warfid-waregem

De lange levertermijnen en toenemende elektrificatie van het bedrijfswagenpark zorgen ervoor dat er momenteel heel wat tweedehands personenwagens verhandeld worden. Door rekening te houden met onderstaande aandachtspunten voorkomt u onaangename verrassingen en haalt u als BTW-plichtige ondernemer het maximum uit de verkoop van uw personenwagen.

De BTW-tolerantie
Indien u als BTW-plichtige bij de aankoop van uw personenwagen BTW in aftrek hebt genomen, kan u bij de latere verkoop gebruik maken van de tolerantie zoals opgenomen in Circulaire nr. 36/2015. Deze tolerantie houdt in dat er slechts BTW verschuldigd is op 50% van de maatstaf van heffing.

Wanneer deze tolerantie wordt toegepast zal de verschuldigde BTW op de verkoopfactuur van uw personenwagen dus een stuk lager zijn. Gezien een particulier de BTW niet kan recupereren en een ondernemer maximum 50% van de BTW kan aftrekken, kan u door de toepassing van deze tolerantie een hogere maatstaf van heffing bekomen zonder dat de koper er slechter aan toe is.

Voorbeeld
Bert, IT-consultant, kocht enkele jaren geleden een personenwagen aan waarop hij 50% van de BTW in aftrek nam. Hij wenst deze wagen nu te verkopen aan zijn schoonmoeder. Gezien hun jarenlange prima verstandhouding werd er een prijs overeengekomen van € 17.500,00 (incl. BTW).

Stel dat Bert gebruik maakt van de tolerantie, dan zal hij een factuur opmaken van € 17.500,00 die als volgt is samengesteld:

  • € 7.918,55 + 21% BTW
  • € 7.918,55 (niet onderworpen aan BTW)

Stel dat Bert geen gebruik maakt van de tolerantie, dan zal hij een factuur opmaken van € 17.500,00 die als volgt is samengesteld:

  • € 14.462,81 + 21% BTW

In het eerste geval zal Bert, na doorstorting van de BTW, € 15.837,10 overhouden, terwijl hij slechts € 14.462,81 zou overhouden in het geval hij de tolerantie niet zou toepassen. Voor zijn schoonmoeder blijft de kostprijs in beide gevallen dezelfde.

Bij de verkoop aan autohandelaars merken we dat er af en toe discussies tot stand komen. Vooreerst is het belangrijk om hen duidelijk mee te geven dat u de wagen als BTW-plichtige zal verkopen met BTW. Dit betekent immers dat de autohandelaar geen margeregeling zal kunnen toepassen, en de wagen dus met BTW zal moeten doorverkopen (wat betekent dat de wagen een stuk minder interessant wordt voor doorverkoop aan particulieren). Bovendien spreekt u bij de onderhandeling van de prijs best af wat de maatstaf van heffing is. In de praktijk merken we vaak dat er een prijs incl. BTW wordt afgesproken. De toepassing van de tolerantie zorgt er echter voor dat de maatstaf van heffing voor de autohandelaar hoger is dan bij het niet toepassen van deze tolerantie. Lees, de aankoopkost voor de autohandelaar is hoger en hij kan aangeven dat hij verkeerdelijk in de veronderstelling was dat prijs incl. 21% BTW was op de volledige maatstaf van heffing.

Merk op dat u bovenstaande tolerantie niet kan toepassen op personenwagens die initieel aangekocht werden bij een particulier of onder de BTW-margeregeling, gezien u in deze gevallen geen BTW in aftrek hebt genomen bij de aankoop. Bij verkoop van deze personenwagens zal er bijgevolg steeds 21% BTW verschuldigd zijn over de volledige maatstaf van heffing.

Bovenstaande regeling geldt bovendien enkel voor personenwagens die u als bedrijfsmiddel hebt aangewend. Wagens die u louter verhandelt komen bijgevolg niet in aanmerking.

Bij toepassing van de tolerantie is het belangrijk dat de verkoper volgende vermelding op de factuur opneemt:
“Bijzondere maatstaf, toepassing circulaire nr. 36/2015 van 23.11.2015”

Bent u de koper van een wagen waarop deze tolerantie werd toegepast, let er dan heel goed op dat de verkoper bovenstaande vermelding op zijn factuur heeft opgenomen. Indien de verkoper ten onrechte de tolerantie heeft toegepast en de vermelding niet heeft opgenomen op zijn factuur, dan riskeert u als koper te worden aangesproken voor de betaling van de BTW op de helft van de maatstaf van heffing!

Te vermelden gegevens op de verkoopfactuur
Naast bovenstaande vermelding bij toepassing van de tolerantie, verplicht de BTW-wetgeving om op uw factuur volgende gegevens op te nemen m.b.t. de verkochte personenwagen:

 • Merk
 • Model
 • Cilinderinhoud
 • Motorvermogen
 • Chassisnummer
 • Datum van eerste inverkeerstelling

Daarnaast raden we aan om bijkomend ook volgende gegevens op te nemen:

 • Kilometerstand
 • Brandstoftype
 • CO2-uitstoot

Op de factuur vermeldt u bovendien best dat de wagen verkocht wordt in de staat waarin hij zich bevindt en door de koper goed gekend.

Auteur: Ward Bouckaert (24 januari 2023)