Skip to main content
Tax

Schenken nu nog gemakkelijker!

De “doorgeefschenking”: schenken van geërfde goederen zonder dat schenkbelasting verschuldigd is

Wie een schenking wil doen maar niet naar de notaris wil hollen om daar een hele sluitende akte rond te maken (bijvoorbeeld omdat het bedrag relatief beperkt is of omdat er geen tijd meer is gezien de gezondheidstoestand van de schenker), kan altijd een document ter registratie aanbieden waardoor de schenkbelasting van 3% officieel kan geregeld worden en de “bibberperiode” van 3 jaar na een voorafgaande hand/bankgift daarmee direct buiten spel wordt gezet. Groot nadeel hiervan was echter dat de registratiekantoren maar op werkdagen en slechts in de voormiddag open zijn. Nu wordt zelfs dat obstakel weggeveegd: schenkingen kunnen online geregistreerd worden via MyMinfin. Deze digitale manier van werken zal in een aantal vrolijke gevallen (u schenkt een bescheiden bedrag zonder veel voorwaarden) en in een aantal triestiger gevallen (de schenker gaat zienderogen achteruit of heeft een zwaar ongeval gehad) soelaas brengen.

Auteur: Jan Baert (1 mei 2022)