Skip to main content
Tax

Dagvergoedingen voor binnen- en buitenland

KMO-portefeuille: minder tussenkomst vanaf 1 december 2019

Nu we na de coronaperiode met z’n allen terug naar buiten mogen komen, kunnen we terug meer genieten van de binnenlandse en buitenlandse dagvergoedingen.

Binnenlandse dagvergoedingen
Indien u als bestuurder regelmatig beroepsmatige verplaatsingen moet doen, kunt u vanuit uw vennootschap een forfaitaire dagvergoeding ontvangen. De forfaitaire dagvergoeding is 100% fiscaal aftrekbaar in de vennootschap en privé wordt u als bestuurder hierop niet belast. Vanaf 01/04/2022 bedraagt het maximumbedrag voor de binnenlandse dagvergoeding € 18,47 per dag.

Let wel bij uw personeel is dit € 17,00 per dag, gezien de RSZ werkt met een eigen, lager dagforfait.

U dient echter met onderstaande voorwaarden rekening te houden :

  • Beroepsmatige verplaatsing van minstens 6 uren (verplaatsingstijd, middagpauze en tijd bij de klant)
  • Maximaal 39 keer naar dezelfde plaats (vanaf 40 keer wordt dit als een vaste plaats van tewerkstelling beschouwd en in dat geval kan er geen belastingvrije dagvergoeding worden toegekend).

Indien u dagelijks beroepsmatige verplaatsingen doet, dan geldt het maximumbedrag van € 295,52 (beperkt tot 16 dagen per maand). In dat geval geldt de voorwaarde van 6 uren niet.

Indien de vennootschap ook maaltijdcheques toekent aan een bestuurder, dan dient u het werkgeversgedeelte van de maaltijdcheques in mindering te brengen van de dagvergoeding. Tenzij u reeds 220 maaltijdcheques toekent maar effectief meer dagen op jaarbasis werkt. Dan kan u naast de dagen dat u een maaltijdcheque aan uzelf toekent, ook voor bepaalde dagen een forfaitaire dagvergoeding toekennen.

Deze dagvergoeding dekt de uitgaven voor maaltijden en dranken (verteer op de baan). Dit is geen vergoeding voor verplaatsingskosten.

Buitenlandse dagvergoedingen
Indien u als bestuurder of werknemer op buitenlandse dienstreis gaat, dan kunt u een forfaitaire buitenlandse dagvergoeding ontvangen. Deze forfaitaire buitenlandse dagvergoeding is 100% fiscaal aftrekbaar in de vennootschap en privé wordt u als bestuurder hierop niet belast. De dagvergoeding is afhankelijk van het land waar u naartoe reist.

U dient echter met onderstaande voorwaarden rekening te houden :

  • Minimaal 10 uur en maximaal 30 kalenderdagen;
  • Halve belastingvrije dagvergoeding voor dag van vertrek en voor dag van terugkeer;
  • Minimumvergoeding van € 37,18 per dag.

De dagvergoedingen dekken de uitgaven die werden gemaakt tijdens uw dienstreis in het buitenland voor eten, drank en andere kleine uitgaven ter plaatse (tram, bus, taxi,…). De hotelkosten en reiskosten (vliegtuigticket, péage, brandstof wagen, …) zijn hierin niet vervat. Hiervoor zijn steeds bewijsstukken nodig.

Indien de hotelrekening inclusief maaltijden wordt betaald door de vennootschap, dan moet de forfaitaire dagvergoeding worden verminderd met :

  • 15% voor het ontbijt;
  • 35% voor het middagmaal;
  • 45% voor het avondmaal;
  • 5% voor de kleine uitgaven.

Indien u als bestuurder veel buitenlandse reizen maakt of veel op verplaatsing bent, kan het fiscaal interessant zijn om een forfaitaire dagvergoeding toe te kennen.

U dient wel de verplaatsingen (zowel in België als in het buitenland) steeds goed te kunnen staven bij belastingcontrole door bv. in uw agenda bij te houden naar wie u bent geweest, op welke datum en de duurtijd.

Auteur: Lien Rasschaert (5 mei 2022)