Skip to main content
Tax

Rapper “den BTW pluimen”

Wie een BTW-aangifte invult en tot de vaststelling komt dat er een bedrag moet ontvangen worden, kan niet direct de kurken laten knallen: er zijn wel wat voorwaarden te vervullen om het bedrag effectief terug te zien. Vooreerst is de vraag of we op het eind van een kwartaal zijn? Zo niet, dan kan terugvragen (behoudens sommige uitzonderingen, zie verder) niet. Daarnaast mogen we niet vergeten het kruisje in te vullen bij de vraag of we effectief teruggave vragen. Daarnaast moeten de gegevens in de aangifte ook logisch lijken, anders komt de Administratie eerst nog een teruggavecontrole uitvoeren. Uiteraard moet er ook aan de voorwaarde van stiptheid voldaan zijn: de aangifte te laat indienen, betekent kans verkeken om voor het einde van het lopende kwartaal nog geld terug te zien… Ook moeten we bepaalde drempels overschrijden: € 615,00 voor kwartaalaangevers en € 1.485,00 voor maandaangevers. Tenslotte is er ook de voorwaarde van “afdoende geduld voorhanden?”, want de terugbetaling zelf hoeft pas tegen de laatste dag van het kwartaal waarin de aangifte ingediend werd, te gebeuren.

Sinds 1 april van dit jaar zijn bovengenoemde drempels verlaagd: nu geldt nog de unieke drempel van € 400,00. (Voor de volledigheid: bij maandterugvragers daalt de drempel van € 245,00 naar € 50,00.) Dus kan je nu, als je moet terugkrijgen, sneller in de Staatskas graaien.

Voor wie zich afvraagt of er ook zoveel voorwaarden te vervullen zijn vooraleer je verplicht bent effectief te betalen als het saldo de andere richting uitgaat: neen, dat is zeer vrij, hier is geen enkele voorwaarde aan verbonden: je hebt steeds alle vrijheid (lees: bent steeds verplicht) om tijdig te betalen, of een boete en nalatigheidsinteresten worden uw deel…

Auteur: Jan Baert (4 mei 2021)