Skip to main content
Tax

Nieuwe fiscale maatregelen die een impact hebben op uw aangifte personenbelasting

By 7 december 2020december 8th, 2020No Comments

De federale regering heeft een resem fiscale maatregelen genomen om naast de zwaar getroffen ondernemingen in ons land ook de particuliere belastingbetaler een fiscaal duwtje in de rug te geven. Enkele van deze maatregelen werden reeds besproken in het artikel van mijn collega Bart Vermoesen in deze nieuwsbrief. In deze bijdrage sommen wij graag nog enkele andere maatregelen voor u op.

Hoger belastingvoordeel voor giften
Giften van minstens € 40,00 aan erkende instellingen, zoals het Rode Kruis, leveren een belastingvoordeel op. De belastingvermindering bedraagt in principe 45% maar wordt voor giften gedaan in 2020 opgetrokken naar 60%. Doet u een gift van € 100,00, dan geniet u een belastingvermindering van € 60,00.

Giften dienden tot nu in geld te gebeuren, maar tijdelijk is het belastingvoordeel er ook voor giften in natura aan het Rode Kruis, OCMW’s, ziekenhuizen, bejaardentehuizen , …. De giften moeten tussen 1 maart en 30 juni gedaan zijn. Het gaat onder meer om goederen of medisch materiaal die nuttig zijn in de strijd tegen het coronavirus. Deze giften in natura zijn voor de ondernemer een aftrekbare beroepskost.

Ook giften van computers aan scholen, gedaan tot 31 december 2020, worden fiscaal gestimuleerd en zijn aftrekbaar als beroepskost.

Hoger belastingvoordeel voor de kinderopvang
Uitgaven voor kinderopvang die werkelijk betaald zijn voor dagen waarop er geen effectieve opvang is geweest, worden in 2020 onder bepaalde voorwaarden toch als een oppasdag aangemerkt en genieten een belastingvermindering. Zo zullen ouders die het inschrijvingsgeld van geannuleerde kampen en activiteiten niet terugvragen, in aanmerking komen voor de belastingvermindering van de kinderopvang. De organisator reikt voor de uitgaven met betrekking tot de geannuleerde oppasdagen een attest uit.

Jaren kon u voor een kind tot 12 jaar (18 jaar voor kinderen met een handicap) tot € 11,20 per dag aan oppaskosten fiscaal inbrengen. Voor de opvangkosten die u dit jaar betaald heeft, zal u maximaal € 13,00 per oppasdag per kind kunnen inbrengen als uitgaven. De belastingvermindering is afhankelijk van het inkomen van de ouders (minstens 45% tot maximaal 75%).

De leeftijdsgrens van 12 jaar (18 jaar voor kinderen met een handicap) wordt opgetrokken tot respectievelijk 14 en 21 jaar.

Voortaan komen ook de uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen in aanmerking voor de belastingvermindering.

Hoger belastingvoordeel voor mantelzorgers
De federale regering gaat mantelzorgers die voor oudere, inwonende familieleden zorgen fiscaal bijkomend ondersteunen. Zo wordt het inkomen waarop u niet belast wordt verder opgetrokken van € 3.270,00 naar € 4.900,00. Deze maatregel zorgt voor een belastingbesparing van € 534,00.

Woonbonusvoordeel blijft bij coronaverlenging
De Vlaamse woonbonus werd sinds 1 januari 2020 afgeschaft voor nieuwe leningen. Leningen die al liepen, behouden hun belastingvoordeel maar looptijdverlengingen leveren in principe geen belastingvoordeel meer op. Om de impact van de coronacrisis te beperken, was het mogelijk voor mensen die tijdelijk werkloos waren, uitstel te vragen aan hun bank voor het betalen van de maandelijkse aflossing van hun hypothecaire lening. Uitstel werd gegeven tot 30 september 2020. De schuld werd niet kwijtgescholden, maar de looptijd van de lening werd gewoon met enkele maanden verlengd.

Deze verlenging zou nadelige gevolgen hebben voor het fiscaal voordeel. De Vlaamse regering besliste echter dat de extra maanden wél een belastingvoordeel opleveren.

Geen belasting op thuiswerkvergoeding
Door de huidige situatie werken veel mensen van thuis uit. Voltijdse werknemers kunnen een thuiswerkvergoeding krijgen van maximaal € 129,48 per maand. Deze thuiswerkvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming voor de kosten van verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap, … De fiscus bevestigde nu in een circulaire dat de vergoeding een niet-belastbare terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever is.
De maatregel blijft van kracht tot 31 december 2020.

Auteur: Megi Rroku (1 december 2020)