Skip to main content
Tax

Doe in december nog een aantal beleggingen die u privé een mooi belastingvoordeel opleveren

By 7 december 2020december 8th, 2020No Comments

Nu Kerst en Oudejaar in zeer beperkte kring zal worden gevierd en onze bewegingsvrijheid aan banden wordt gelegd door het coronavirus, ziet u misschien de eindejaarsperiode wat somber in. Met deze bijdrage trachten wij u wat op te vrolijken met een aantal tips die u privé voor inkomstenjaar 2020 een mooie belastingbesparing kunnen opleveren via uw aangifte personenbelasting. Op die manier kan u de komende jaren met Kerst en Oudejaar alvast de champagne wat rijkelijker laten vloeien …

Uitgaven om uw pensioenspaarpot op te vullen
Stellen dat het wettelijk pensioen als zelfstandige niet zal volstaan om uw huidige levensstandaard op peil te houden nadat u op welverdiend pensioen bent vertrokken, is een open deur intrappen. U zal dus zelf voor een appeltje voor de dorst moeten zorgen om financieel zonder zorgen uw oude dag door te komen.

Volgende uitgaven zijn bijgevolg een must omdat deze fiscaal getinte beleggingen u alvast een mooie belastingsparing opleveren en zorgen voor een mooi eindkapitaal op het einde van de rit met als doel uw karige zelfstandigenpensioen wat verder aan te vullen.

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
Het VAPZ is sowieso de beste optie voor elke zelfstandige om een pensioenkapitaal op te bouwen. De premies die u betaalt aan de verzekeringsmaatschappij of het sociaal verzekeringsfonds zijn immers aftrekbaar in de hoogste schijf van de personenbelasting en leveren bovendien een besparing op aan sociale bijdragen. In de praktijk levert deze uitgave al snel een besparing op tussen 50% en 60% van de betaalde premies. Of m.a.w. minstens de helft van de premie wordt gefinancierd door Vadertje Staat!

Een aantal kenmerken van het VAPZ:

 • Maximale premie van 8,17% van het netto beroepsinkomen van 3 jaar terug;
 • Premietaks van 0%;
 • Belegging enkel in Tak-21 mogelijk;
 • Taxatie bij pensionering via het voordelige regime van de fictieve rente.

Een variant is het sociaal VAPZ dat u toelaat om tot 9,40% van uw netto beroepsinkomen van 3 jaar terug te sparen en waarin u een aantal extra waarborgen kan inbouwen op het vlak van arbeidsongeschiktheid en inkomensverlies.

Pensioensparen
De premies die u stort in een pensioenspaarfonds of op een spaarverzekering leveren u een belastingvermindering op van 30% + de aanvullende gemeentebelasting voor het gewone pensioensparen. Voor dit jaar kan u maximaal € 990,00 aan premies storten. Een variant– weliswaar tot op heden ééntje met weinig succes – is het verhoogde pensioensparen waarin u tot € 1.270,00 aan premies kan storten maar waarvoor u “slechts” een belastingvermindering van 25% kan genieten. Dat mindere succes is vooral te verklaren door de hogere jaarpremie en het lagere belastingvoordeel.

Opgelet, niet elk pensioenspaarfonds of iedere spaarverzekering levert evenveel rendement op. Het te verwachten eindkapitaal hangt immers af van de instapkosten, jaarlijkse beheerskosten en het behaalde rendement door de bank of verzekeringsinstelling op het beleggingsproduct in kwestie. Goed uw huiswerk maken is hier de boodschap want 1% verschil in rendement per jaar kan bij uitkering van het pensioenkapitaal een wereld van verschil uitmaken gezien het feit dat dergelijke contracten vaak voor 30 jaar of langer worden afgesloten.

Lange termijnsparen via Tak-21 of Tak-23
De premie die u een fiscaal voordeel oplevert van 30% hangt af van uw netto beroepsinkomen. De maximale aftrekbare premie bedraagt voor inkomstenjaar 2020 € 179,10 + 6% van het netto beroepsinkomen met een plafond van € 2.390,00.

Hier dient er steeds een toetsing te gebeuren of er nog voldoende ruimte is binnen uw zogenaamde “fiscale korf” aangezien u moet rekening houden met de uitgaven voor uw lopende hypothecaire krediet(en) en schuldsaldoverzekering(en) voor uw woning of ander vastgoed.

Het heeft immers weinig zin om premies te betalen die u uiteindelijk geen belastingbesparing opleveren en waar toch een heffing op het eindkapitaal wordt ingehouden.

Enkele kenmerken van deze vorm van sparen:

 • De optimale premie is afhankelijk van de ruimte binnen uw zogenaamde fiscale korf;
 • Minimumtermijn contract van 10 jaar;
 • Taks van 2% op de gestorte premies;
 • Taks op het eindkapitaal op 60 jaar van 10%.

Interessant om weten is dat heel wat verzekeringsmaatschappijen deze vorm van pensioensparen eveneens mogelijk maken via een Tak-23 formule. Wie dus wat meer risico wenst te nemen – met het oog op extra rendement – kan dus opteren om de premies te beleggen in één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen. Zeker voor wie nog een lange beleggingshorizon voor de boeg heeft zou aan deze vorm de voorkeur moeten geven en dat in combinatie met een maandelijkse spaaropdracht waardoor u afwisselend deelbewijzen koopt van de onderliggende fondsen wanneer de beurzen hoge toppen scheren of in een diep dal vertoeven.

Beleggingen met belastingvermindering
Vandaag uw geld geparkeerd laten staan op een spaarboekje betekent dat u de komende jaren gegarandeerd aan koopkracht zal inboeten omdat het geboden rendement lager is dan de inflatie. Dan spreken we nog niet over de strafrente die u voor grote bedragen bij sommige banken krijgt aangesmeerd. Wie wat extra risico wenst te nemen hoeft niet noodzakelijk in beursgenoteerde aandelen of exotische obligaties te gaan beleggen om zijn spaargeld wat meer te laten renderen. Zo zijn de volgende investeringen alvast het bekijken waard:

Winwinlening
Ingevolge de Coronacrisis heeft onze Vlaamse regering wat gesleuteld aan de voorwaarden van de Winwinlening. De essentie is gebleven. Vooral de soepelheid en bescherming van de kredietgever werd onder handen genomen wat we alleen maar kunnen toejuichen.

Kent u een bevriende ondernemer met een eenmanszaak of vennootschap die nood heeft aan financiële middelen en heeft u in die persoon het nodige vertrouwen dat u vroeg of laat uw geld zal terug zien? Dan levert dergelijke vorm van kredietverlening een niet te versmaden financieel en fiscaal voordeel op.

Hieronder sommen we de voornaamste kenmerken op van de Winwinlening “new style”:

 • Brutorente tussen minimum 0,875% en maximum 1,75%;
 • Belastingvoordeel van 2,50% per jaar op het gemiddeld uitgeleende bedrag per 31/12 en 1/1;
 • Belastingkrediet bij niet-terugbetaling wegens faillissement, … van 30% maar ingevolge Corona verhoogd tot 40% voor registraties tussen 15/03/2020 en 31/12/2021;
 • Looptijd lening tussen 5 en 10 jaar met mogelijkheid tot vervroegde aflossing ;
 • Maximaal bedrag per kredietgever: € 75.000,00.

Het mooie voordeel dat een Winwinlening u kan opleveren, lichten we toe aan de hand van onderstaand voorbeeld.

Camillia is bestuurder van Angel Capital bv en wenst bij haar vader Georges een Winwinlening af te sluiten voor een bedrag van € 75.000,00. Dit kapitaal zal de vennootschap gebruiken ter ondersteuning van haar werkkapitaal. Vader en dochterlief komen een looptijd van 10 jaar overeen, zonder tussentijdse kapitaalaflossingen. De rentevoet op de lening bedraagt 1,75%.

Het rendement van Georges bedraagt de volgende 10 jaar:

Brutorente (1,75%)                          € 1.312,50
Roerende voorheffing (30%)         – € 393,75
Nettorente                                            € 918,75
Belastingvermindering (2,50%)  € 1.875,00
Totaal rendement                           € 2.793,75

Het totaal nettorendement op Georges’ spaargeld bedraagt aldus jaarlijks 3,73%. Hij loopt wel het risico bij faillissement van de vennootschap om zijn spaargeld in rook te zien opgaan. Maar dan nog recupereert hij daarvan 30% of 40% via een eenmalig belastingkrediet in zijn aangifte personenbelasting.

Dergelijke leningen verstrekt u dus bij voorkeur enkel aan zelfstandige ondernemers die u zeer goed kent, waar u vertrouwen in heeft en wiens zaak in een bloeifase zit.

Aandelen van ontwikkelingsfondsen
Op heden zijn er in België 4 vennootschappen erkend als “ontwikkelingsfonds”, zijnde:

 • Incofin
 • Alterfin
 • BRS Microfinance Coop
 • Oikocredit

Het doel van deze vennootschappen is om rechtstreeks of onrechtstreeks kleine sommen geld uit te lenen aan kleine ondernemingen (vaak in ontwikkelingslanden) die op de reguliere markt niet onmiddellijk een krediet kunnen verkrijgen.

De belastingvermindering bij intekening op dergelijke aandelen levert u 5% op in het jaar van verwerving. Deze wordt pas definitief indien u de aandelen minstens 60 maanden in uw bezit houdt. De belastingvermindering kan maximaal € 330,00 bedragen wat overeenstemt met een maximale investering van € 6.600,00 op jaarbasis.

De meeste van deze fondsen keren u jaarlijks een dividend uit. Daar wordt roerende voorheffing op ingehouden, maar tot een bedrag van € 800,00 (was € 812,00) kan u de roerende voorheffing recupereren via uw aangifte personenbelasting.

Andere minder gekende investeringen met belastingvoordeel
Voor zeer specifieke investeringen en onder bepaalde voorwaarden kan u een belastingvermindering genieten voor de volgende uitgaven:

 • Aandelen in startups: belastingvermindering van 30% of 45%;
 • Aandelen in groeibedrijven: belastingvermindering van 25%;
 • Aandelen verworven door inschrijving op een kapitaalverhoging in bestaande ondernemingen tussen 14/03/2020 en 31/12/2020 dewelke een omzetdaling realiseren van minstens 30% tussen 14/03/2020 en 30/04/2020 in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar: belastingvermindering van 20%.

U hoeft het dus niet zo ver te gaan zoeken om een behoorlijk rendement op uw spaargeld te realiseren wanneer u een lange beleggingshorizon voor de boeg heeft en u een mooi pensioenkapitaal bij elkaar wenst te sprokkelen om van te genieten wanneer u uw carrière vaarwel zegt en wenst te genieten van een zorgeloos pensioen. Wanneer die belegging dan nog eens een mooi belastingvoordeel oplevert, zal uw kans op een aantrekkelijk rendement alleen maar toenemen.

Auteur: Bart Vermoesen (25 november 2020)