Skip to main content
Tax

Immo Belgica gaat van start…

By 2 maart 2021No Comments

U weet dat ons landje niet alleen hardleers is voor wat betreft het efficiënt aanpakken van de vaccinaties, maar ook ettelijke keren op de vingers moest getikt worden door het Europese Hof van Justitie omdat het bezit van Belgische woningen anders belast wordt in de personenbelasting dan buitenlandse woningen. Pas na een dwangsom van twee miljoen euro en per dag vertraging in de regularisatie nog eens € 7.500,00 erbovenop, kon de Belgische Staat bewogen worden tot actie na jarenlang getalm. U begrijpt ineens waarom onze ministers eigenlijk maar één woord meer over de lippen krijgen: boete, boete, boete,…

In plaats van ons archaïsch systeem van kadastrale inkomens eindelijk eens te schrappen en te vervangen door iets normaals, werd beslist om ook voor buitenlandse eigendommen een KI te bepalen. Horresco referens! Let wel: dit geldt enkel voor Belgische natuurlijke personen-eigenaars.

De bepaling zal quasi forfaitair gebeuren: 15,036 x 5,3% van de normale verkoopwaarde zal als KI gelden voor 2020. Ja, ja, slaagt de Belgische Staat er niet in om ons snel naar het Rijk van de Vrijheid in de toekomst te brengen, retroactief het verleden aanpassen, daar draait ze haar handje niet voor om. Delen door 15,036 maakt dat u teruggekatapulteerd wordt naar 1975 (het referentiejaar voor Belgische KI’s) en de 5,3% geeft het (theoretische) huurrendement.

Wie op 31/12/2020 al eigenaar was van een buitenlands vastgoed, kan vanaf juni via MyMinfin de nodige gegevens aan de fiscus bezorgen en moet dat uiterlijk op 31/12/2021 gedaan hebben. Wordt u dit jaar eigenaar, dan heeft u 4 maanden de tijd na aankoop (of na publicatie in het Belgisch Staatsblad van deze wet). Let wel: verbouwt u uw stulpje in de zon? Ook dat moet u aan de fiscus melden! En dan gaan de ambtenaren massaal Google Earth en Google Street View opstarten om enerzijds hun nieuwsgierigheid te bevredigen en anderzijds om te zien of u toch niet al te hard aan het liegen was…

Auteur: Jan Baert (26 februari 2021)