Skip to main content
Tax

Hoera voor de rekening courant!

By 2 februari 2024No Comments

ceci-nest-pas-un-boekhouder-warfid-accountant-waregem

Nadat we een paar jaar amper vrolijk werden van het intresttarief dat mocht losgelaten worden op het gemiddeld saldo van uw rekening courant, lijkt het tij nu gekeerd te zijn. Uiteraard had het algemeen intrestniveau een dikke vinger in de pap bij het wegvloeien van die lol. Vroeger konden we nog 8,5% en meer verantwoorden, maar dan kwam bovenop het “nul-rente-beleid” van de ECB een wettelijke tempering: het maximum percentage werd in de wet vastgelegd, ook al stonden we aan de zijlijn klaar met vurige pleidooien die een hoger tarief plachten te verantwoorden. We legden ons node neer bij een schraal tariefje van ochottekes ongeveer vier procent… Maar na regen komt zonneschijn en we verkondigen u met een glimlach van oor tot oor deze blijde mare: voor 2024 mag u 8,02% intrest op uw rekening courant credit toekennen! De sprong van de 5,70% die gold in 2023, is zeer aanzienlijk en als de politiek nu nog de roddels zou waarmaken dat de roerende voorheffing zou zakken naar 25% dan gaan we “intresten krijgen op rekening courant” zodanig leuk vinden dat het amper te harden zal zijn…

Auteur: Jan Baert (30 januari 2024)