Skip to main content
Tax

Consumptiecheques ter ondersteuning van de horeca en de cultuur-, sport- en evenementensector

By 11 augustus 2020No Comments

Wellicht hebt u de voorbije weken ook al gehoord over de mogelijkheid om consumptiecheques te bestellen. De regering wil, gelet op de Coronacrisis, op deze manier de horeca-, cultuur-, sport- en evenementensector ondersteunen en zo de sociaaleconomische gevolgen voor deze sector beperken. Let wel, we spreken over een ontwerp van Koninklijk Besluit, niks is dus zeker op vandaag, hieronder geven we dus vooral mee hoe dit in zijn uitwerking zou gaan bij een goedkeuring van het ontwerp-KB.

Wat zijn consumptiecheques en waarom zou u ze aan uw personeel toekennen?

Deze cheques, die in eerste instantie enkel op papier beschikbaar zouden zijn, zullen dus enkel gebruikt mogen worden in de inrichtingen uit de eerdergenoemde sectoren. Voor de cultuursector geldt wel dat enkel organisaties die door de overheid erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd zijn in aanmerking komen. Op een gelijkaardige wijze komen enkel sportverenigingen die aangesloten
zijn bij een regionale of sportfederatie in aanmerking. Voor de horeca zijn er geen specifieke uitsluitingen voorzien. Bijgevolg zou je met een consumptiecheque dus bijvoorbeeld wel naar een toneelstuk kunnen gaan of een abonnement bij een turnclub kopen, maar kun je er geen sportkledij mee kopen in de plaatselijke sportwinkel of naar de bioscoop gaan. De cheques zullen bij erkende uitgiftemaatschappijen (zoals Sodexo, Monizze of Edenred) zal u kunnen bestellen of de werkgever kan dit regelen
via zijn sociaal secretariaat.

Net zoals de maaltijd- en ecocheques, die we op vandaag allemaal kennen, worden de consumptiecheques niet beschouwd als loon wanneer de werkgever dit toekent aan zijn of haar werknemers. De cheques zijn dus vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing. Bovendien zouden ze volledig aftrekbaar zijn als kost bij de werkgever.

Zijn daar voorwaarden aan verbonden?

Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden verbonden aan deze gunstmaatregel.

We sommen ze even voor u op:

  • De cheques mogen niet worden toegekend als vervanging van loon of één of andere premie;
  • De toekenning van de cheques moet voorzien zijn in een CAO of, voor ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging, in een individuele overeenkomst tussen werkgever en werknemer(s);
  • De cheques mogen niet in geld omgeruild worden (geheel noch gedeeltelijk);
  • De maximale waarde per cheque is € 10,00;
  • Aan een werknemer mag de werkgever maximaal € 300,00 aan cheques toekennen per jaar;
  • De cheques worden uitsluitend op naam van de werknemer afgeleverd;
  • De cheques zijn slechts geldig tot en met 7 juni 2021. Dat is één jaar (= geldigheidsdatum) na de heropening van de horeca (op 8 juni van dit jaar). De cheque moet uiterlijk op 31 december
    2020 zijn toegekend.

Ook voor bedrijfsleiders?

Hoewel het ontwerp-KB niets vermeldt over de toepassing van consumptiecheques voor bedrijfsleiders en bestuurders, wordt er algemeen verondersteld dat dit wel degelijk ook zal mogelijk zijn. Dit voorstel is namelijk zeer gelijkaardig aan de regeling bij maaltijd- en ecocheques en ook deze cheques kunnen worden toegekend aan de bedrijfsleider van een vennootschap. Uitsluitsel geven hierover zal echter pas kunnen wanneer daar meer duidelijkheid over wordt verstrekt d.m.v. een circulaire
van de belastingadministratie.

Het ontwerp-KB ter verstrekking van consumptiecheques is op dit moment nog niet goedgekeurd maar het ziet er alvast veelbelovend uit. We schrijven op vandaag met enige voorzichtigheid in onze pen, maar hopen u snel hierover uitsluitsel te kunnen geven.

Auteur: Tom Simoens (3 augustus 2020)