Skip to main content
Tax

Belastingvermindering moet rechtspraak toegankelijk houden

By 4 juli 2019september 17th, 2019No Comments

Tegenwoordig lijkt de rechtbank steeds sneller ingeschakeld te worden bij discussies. Wie reeds een rechtszaak meemaakte weet dat de kosten van advocaten en justitie niet min zijn. Om de rechtspraak toch enigszins toegankelijk te houden, besliste de regering om een fiscale stimulans in te voeren om meer (natuurlijke) personen aan te moedigen om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.

De meesten onder ons hebben waarschijnlijk wel een rechtsbijstand gekoppeld aan hun auto- en/of brandverzekering. Deze bijstand geeft dekking voor het verlenen van juridisch advies, maar gezien deze deel uitmaakt van een specifieke polis dekt hij enkel deze specifieke geschillen. Wat de regering wenst te stimuleren is echter een algemene rechtsbijstand die tussenkomt voor alle soorten juridische procedures.

De premies die u betaalt voor een kwalificerende rechtsbijstandsverzekering zullen in aanmerking komen voor een belastingvermindering van 40% in de personenbelasting. De maximale premie waarop de belastingvermindering van toepassing is, is geplafonneerd op € 310,00 (aanslagjaar 2020). Dit zou volgens de regering voldoende moeten zijn voor het afsluiten van een verzekering die kwalificeert voor deze belastingvermindering. De maximale belastingvermindering die u kan genieten is  dus € 124,00 (aanslagjaar 2020). Geen grote sommen, maar wie het kleine niet eert …

Uiteraard wordt er een resem voorwaarden gekoppeld aan de rechtsbijstandverzekering opdat deze zou kwalificeren voor de belastingvermindering.

De voorwaarden hebben o.a. betrekking op de verzekerde personen, de geschillen en de kosten die gedekt moeten zijn door de verzekering, de wachttijd en de maximumwaarborg. Deze moeten er in essentie voor zorgen dat de minimumwaarborgen van de verzekering voldoende hoog zijn voor de verzekerde. Het grote voordeel is echter dat u niet zelf moet nagaan of voldaan is aan al deze voorwaarden. De verzekeraar dient in de polis immers mee te delen of voldaan is aan de voorwaarden. Klopt deze info niet, dan kan de Belgische Staat de verzekeraar aanspreken tot vergoeding van de financiële schade ingevolge het onterecht toekennen van het belastingvoordeel.

De minimale dekking van de kwalificerende rechtsbijstandsverzekering voorziet naast de dekking van bv. bouwgeschillen en echtscheidingsgeschillen ook in dekking van bepaalde risico’s die eerder van professionele aard zijn bv. geschillen met betrekking tot het arbeidscontract en het sociaal statuut van zelfstandigen. Gezien de wetgever wil vermijden dat deze premies zowel kunnen genieten van de belastingvermindering en (gedeeltelijk) in mindering worden gebracht als beroepskost, worden deze premies volledig uitgesloten van de aftrekbare beroepskosten.

Op 1 september 2019 treedt de nieuwe wet tot invoering van de belastingvermindering op rechtsbijstand in werking. Verzekeraars zijn volop bezig met het samenstellen van deze fiscaal aftrekbare polissen. Eens de kostprijs van dergelijke polissen duidelijk wordt, kan u de afweging maken of u de rechtsbijstand die nu deel uitmaakt van uw specifieke polissen niet kan groeperen in een individuele polis rechtsbijstand die u een ruimere dekking én fiscale aftrek biedt.

Auteur: Ward Bouckaert (30 juni 2019)