Skip to main content
Legal

KMO-portefeuille: minder tussenkomst vanaf 1 december 2019

By 6 december 2019No Comments

Vlaamse KMO’s en vrije beroepers kunnen via de KMO-portefeuille van de Vlaamse overheid subsidies krijgen voor opleidingen en seminaries van hun personeel/bestuurders of voor het inwinnen van advies bij een dienstverlener.

Vanaf 1 december 2019 zal voor kleine ondernemingen de ontvangen tussenkomst via de KMO-portefeuille
dalen van 40% naar 30%. Vanaf 1 januari 2020 daalt het maximaal subsidiebedrag per KMO van € 10.000,00 naar € 7.500,00 per kalenderjaar.

Voor middelgrote ondernemingen zal het steunpercentage dalen van 30% naar 20% vanaf 1 december 2019.
Vanaf 1 januari 2020 daalt het maximaal subsidiebedrag voor middelgrote ondernemingen van € 15.000,00 naar € 7.500,00 per kalenderjaar.

Onderstaande criteria worden gehanteerd om te bepalen of uw vennootschap een kleine onderneming of een middelgrote onderneming is en dit op basis van de neergelegde jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar :

Als uw vennootschap op basis van de laatste afgesloten cijfers de criteria overschrijdt dan dient u ook naar de voorlaatste neergelegde jaarrekening te kijken, want u verliest de hoedanigheid van kleine onderneming of middelgrote onderneming slechts als uw vennootschap voor de laatste 2 opeenvolgende
boekjaren de criteria heeft overschreden.

Als uw vennootschap verbonden ondernemingen heeft, dan dient u de criteria af te toetsen op geconsolideerde basis.

Auteur: Lien Rasschaert (29 november 2019)