Skip to main content
Legal

Het VVPRbis-regime en de vrijstelling van de volstortingsplicht: allesbehalve een geslaagd huwelijk

By 1 maart 2022april 20th, 2022No Comments

warfid-begeleidt-u-bij-de-digitale-sneltrein-accountancy-warfid-waregem

VVPRbis?
Het VVPRbis-regime laat u, mits te voldoen aan een aantal voorwaarden, toe om tegen een gunsttarief van 15% (roerende voorheffing) dividenden uit te keren uit uw vennootschap.

Voorwaarde van volstorting minimumkapitaal
Eén van die voorwaarden was de volstorting van het minimumkapitaal. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op
1 mei 2019 werd op fiscaal vlak de minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het VVPRbis-regime afgeschaft. De reden daartoe was dat sinds het nieuwe vennootschapsrecht er voor de meeste rechtsvormen (BV, CommV en VOF) geen sprake meer is van een minimumkapitaal.

Initiële inbreng niet volstorten of wel volstorten?
Een aantal van deze kmo-vennootschappen waarvan het kapitaal (op heden de ‘inbreng’) slechts gedeeltelijk volstort was, namen bijgevolg aan dat het VVPRbis-regime ook van toepassing is op dividenden die voortkomen uit nieuwe aandelen op naam waarvan de inbreng nooit werd volstort. Gezien ook de Dienst Voorafgaande Beslissingen meermaals aangaf dat dergelijke kmo-vennootschappen in aanmerking kwamen voor de verlaagde roerende voorheffing, werd in een aantal van deze kmo-vennootschappen beslist om de initiële inbreng van de vennootschap te verlagen middels een vrijstelling van de volstortingsplicht.

Tegen alle logica in oordeelde de regering recent dat de fiscale wetgever nooit de bedoeling heeft gehad de verlaagde roerende voorheffing mogelijk te maken voor kmo-vennootschappen waarvan de initiële inbreng slechts gedeeltelijk volstort is. De regering verzet zich dan ook tegen de techniek van de vrijstelling van de volstortingsplicht. Hun nieuwe zienswijze zou van toepassing zijn op dividenden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2022.

Terug naar de notaris?
Heeft u in uw kmo-vennootschap de vrijstelling van de volstortingsplicht al toegepast, dan is er evenwel geen reden tot paniek. De regering voorziet namelijk in een regularisatiemogelijkheid. Uw kmo-vennootschap blijft in aanmerking komen voor het VVPRbis-regime, indien u vóór 31 december 2022 de inbreng van de kmo-vennootschap terug verhoogt door middel van een inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Hierdoor wordt de initiële inbreng in de kmo-vennootschap van vóór de vrijstelling van de volstortingsplicht volledig volstort. Zodra de bijkomende inbreng is gebeurd, zijn uitkeringen van dividenden terug mogelijk aan de verlaagde roerende voorheffing.

Met andere woorden, heeft u een besloten vennootschap (BV), dan zal u nogmaals een bezoekje moeten plannen bij de notaris om de bijkomende inbreng te verwezenlijken. In een commanditaire vennootschap (CommV) of vennootschap onder firma (VOF) kan de verhoging van de inbreng louter via onderhandse akte gebeuren.

Let wel, veiligheidshalve regulariseert u de vrijstelling van de volstortingsplicht best door een bijkomende inbreng in geld en niet door een overboeking van de rekening-courant. Voor de toepassing van het VVPRbis-regime wordt de omzetting van een schuldvordering in kapitaal immers niet als een inbreng in geld aanzien, al is ook daar discussie over.

Initiële inbreng volstort en vervolgens inbreng verminderd?
De situatie is anders wanneer de initiële inbreng van uw kmo-vennootschap reeds volledig volstort was en u nadien een teruggave van inbreng heeft doorgevoerd zodat de inbreng in uw kmo-vennootschap op vandaag nog slechts 1 EUR bedraagt. In dat geval kan u op beide oren slapen, aangezien het voor de toepassing van het VVPRbis-regime voldoende is dat er in het verleden een volledige volstorting van de inbreng in geld heeft plaatsgevonden. Een latere teruggave van die volstorte inbreng is immers geen beletsel voor de toepassing van het VVPRbis-regime.

Geen teruggave van inbreng maar tot op heden niet volstort?
Werd de initiële inbreng van uw kmo-vennootschap op vandaag maar voor een gedeelte volstort en heeft u de vrijstelling van de volstortingsplicht niet toegepast, dan verandert er niets. In dat geval heeft uw kmo-vennootschap niet-opgevraagde inbrengen en raden wij u ten zeerste aan zo spoedig mogelijk de inbreng van uw kmo-vennootschap te volstorten zodat een uitkering van dividenden aan de verlaagde roerende voorheffing kan gebeuren zonder problemen en discussies.

Samenvatting
Het VVPRbis-regime laat u, mits te voldoen aan een aantal voorwaarden, toe om tegen een gunsttarief van 15% (roerende voorheffing) dividenden uit te keren uit uw vennootschap.

Let op indien uw inbreng op heden nog niet volstort is of indien u de inbreng verminderd heeft via een vrijstelling van volstortingsplicht. Dan is actie vereist opdat uw kmo-vennootschap van het gunstige VVPRbis-regime kan (blijven) genieten! Uw dossierbeheerder kan u uiteraard steeds bijstaan, indien u van het VVPRbis-regime gebruik wenst te maken.

Auteurs: Jens Demeulenaere & Steven Boone (28 februari 2022)