Skip to main content
Legal

For Whom the Bell Tolls …

By 9 januari 2024No Comments

…werd in 1940 door Ernest Hemingway geschreven en is jammer genoeg brandend actueel met alle ellende die doorgaat in Oekraïne en deze die ontstaan is op 7 oktober in Israël/Palestina en opnieuw de wereldeconomie dreigt in een houdgreep te nemen. Daar kunnen we weinig aan doen. Waar we wél iets aan kunnen doen is het installeren van een klokkenluidersregeling daar waar dat verplicht is. En blijkbaar is dat nog steeds slecht doorgedrongen in het bedrijfsleven: heeft uw onderneming(sgroep) minstens 50 werknemers, dan moet u verplicht zo’n regeling hebben zodat werknemers weten waar en bij wie en hoe ze terecht kunnen wanneer ze bepaalde mistoestanden in de onderneming willen naar buiten brengen en hoe ze hun wettelijke bescherming daarbij kunnen veilig stellen. Zal dit allemaal in de praktijk veel ten goede oplossen? Bwah, niet iedereen is daarvan overtuigd. Kan de werkgever gesanctioneerd worden wanneer dergelijke regeling er niet is of niet afdoende geïmplementeerd werd? Vaneigens dadde! Boetes van tienduizenden euro en zelfs gevangenisstraffen kunnen uw deel zijn… Moraal van het verhaal? Meer dan 50 man in dienst: misschien een aanleiding om er nog één bij in dienst te nemen zodat die zich hiermee kan bezighouden…

Auteur: Jan Baert (4 januari 2024)